Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Grębałów

Zobacz również

                                                                    

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Grębałów w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego,
historycznego centrum Grębałowa w rejonie dzisiejszych ulic Grębałowskiej i Stokowej
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Grębałów w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Grębałowa w rejonie dzisiejszych ulic Grębałowskiej i Stokowej
Centrum Grębałowa na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Grębałów w 1850 roku oraz pochodzący
z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Grębałów i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 190 II; sygn. WM 562, s. 1219)
Centrum Grębałowa na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Grębałów w 1850 roku oraz pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Grębałów i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 190 II; sygn. WM 562, s. 1219)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska