A+ A A-
Tom:
strona:

Bartko Streyt

Rajca 1372, 1375
Burmistrz 1372, 1375

Bartko Strit (Stric, Stryt)

Mieszczanin krakowski, odnotowany w księgach miejskich w latach 1372—1376. Dwukrotnie nominowany do urzędującej rady miejskiej, w latach 1372 i 1375. W pierwszej swej kadencji rajcowskiej wraz z Piotrem Melczerem (nr 88) i przy udziale Krugila doprowadził do zawarcia pomiędzy wdową Czudicz oraz jej pasierbami ugody, której sentencją było pozostawienie w rękach wdowy całego wyposażenia domu oraz klejnotów, co było przedmiotem sporu. Z końcem tej pierwszej kadencji Bartko został wraz z rajcą Gotfrydem Gallikiem (nr 91) uwięziony na zamku przez wielkorządcę krakowskiego Bodzantę pod zarzutem rozboju i kradzieży. Uwolniono go, gdy ujawniono rzeczywistego sprawcę. W roku 1376, już po kadencji rajcy urzędującego, wraz z Janem Petermanem (nr 85), Goczem Czinem (nr 97) i Piotrem Winrychem (nr 64), był mediatorem w sporze o kwotę pieniężną należną niejakiemu Knopsemu od Margarety, żony Mikołaja Czenmarka.

Z księgi proskrypcji obejmującej zapisy z lat 1362–1422 strona 89v z wpisem z 1372 roku, stwierdzającym, że wielkorządca krakowski
Bodzanta aresztował, wbrew posiadanym przez miasto przywilejom, dwóch urzędujących rajców, Bartka Streyta i Gotfryda
Gallika (nr 91) i następnie uwięził ich na zamku, czyniąc odpowiedzialnymi za kradzież i rozbój, czego w rzeczywistości dopuścił
się niejaki Maczek – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 863, s. 89v)
Z księgi proskrypcji obejmującej zapisy z lat 1362–1422 strona 89v z wpisem z 1372 roku, stwierdzającym, że wielkorządca krakowski Bodzanta aresztował, wbrew posiadanym przez miasto przywilejom, dwóch urzędujących rajców, Bartka Streyta i Gotfryda Gallika (nr 91) i następnie uwięził ich na zamku, czyniąc odpowiedzialnymi za kradzież i rozbój, czego w rzeczywistości dopuścił się niejaki Maczek – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 863, s. 89v)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności