Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Górka Narodowa

Zobacz również

                                             

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Górka Narodowa w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego,
historycznego centrum Górki (później określonej jako „Narodowa”) w rejonie południowej części dzisiejszej ulicy Dożynkowe
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Górka Narodowa w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Górki (później określonej jako „Narodowa”) w rejonie południowej części dzisiejszej ulicy Dożynkowe
Centrum Górki Narodowej na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Górka Narodowa w 1850 roku oraz
pochodzący z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Górka Narodowa i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 176 II; sygn. WM 562, s. 1177)
Centrum Górki Narodowej na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Górka Narodowa w 1850 roku oraz pochodzący z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Górka Narodowa i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 176 II; sygn. WM 562, s. 1177)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska