Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Burmistrzowie

 375. Aichler Erazm (1556) [483]

345. Aichler Jan (1536) [453]

431. Alantsee Mikołaj młodszy (1592) [539]

399. Alantsee Mikołaj starszy (1571) [507]

454. Alantsee Zygmunt (1606) [562]

203. Alberti Mikołaj (1428) [309]

99. Aleksy z Raciborza (1375) [205]

48. Amylej Jan (1343) [154]

55. Amylej Mikołaj (1349) [161]

17. Amylej z Muchowa (1312) [123]

49. Andrzej z Bochni (1345) [155]

209. Arnsberg Jerzy młodszy (1430) [315]

123. Arnsbergjerzy starszy (1388) [229]

154. Arnsberg Maciej (1405) [260]

593. Awendyk Michał (1721) [701]

603. Baier Jan Feliks (1727) [711]

628. Baier Maciej (1764) [736]

352. Bank Erazm (1541) [460]

303. Bank Franciszek (1498) [409]

359. Baranowski Mikołaj zwany Staroszek (1544) [467]

129. Bartfaljan z Bardiowa (1391) [235]

79. Bartłomiej mincerz (1366) [185]

237. Bartłomiej zięć Wierzynka (1454) [343]

446. Bartsch Andrzej (1600) [554]

618. Bartsch Józef (1747) [726]

599. Bartsch Maciej (1723) [707]

635. Bartsch Walenty (1774) [743]

193. Bastgert Mikołaj (1423) [299]

374. Baza Wojciech zwany Miscellus (1556) [482]

293. Beck Jan (1483) [399]

177. Behem Paweł (1415) [283]

575. BehmJózef (1702) [683]

554. Behm Michał młodszy (1687) [662]

510. Behm Michał starszy (1649) [618]

139. Belicz Mikołaj (1395) [245]

527. Belli Andrzej (1662) [635]

484. Bełza Andrzej (1627) [592]

456. Bełza Hieronim (1609) [564]

242. Bełza Marcin (1456) [348]

234. Bemejan (1453) [340]

93. Beme Mikołaj Czech (1373) [199]

474. Benino Fabian del (1622) [582]

301. Ber Kasper (1496) [407]

280. Ber Paweł młodszy (1475) [386]         

 

272. Ber Paweł starszy (1471) [378]

190. Bernard z Brzegu (1421) [296]

282. Bethman Seweryn (1477) [388]

404. Biały Krzysztof (1573) [512]

480.  Bianchi Ludwik (1624) [588]

475.  Biderman Jerzy (1622) [583]

198. Biecki Marcin (1425) [304]

391. Biertułtowski Paweł (1569) [499]

151. Bochner Łukasz (1403) [257]

444. Bochorocki Łukasz zwany Niedźwiedź (1599) [552]

340. Bogacz Michał (1531) [448]

156. Bolcze Mikołaj (1406) [262]

147. Bonafidejan (1399) [253]

300. Boner Jan (1496) [406]

329. Boner Seweryn (1519) [437]

152. Borkjan młodszy (1403) [258]

283. Borkjan młodszy II (1477) [389]

72. Borkjan starszy (1362) [178]

511. Borkowski Jakub (1650) [619]

165. Botner Mikołaj młodszy (1408) [271]

117. Botner Mikołaj starszy (1382) [223]

170. Bozemecz Kacper (1413) [276]

304. Brendler Antoni (1499) [410]

532. Briganti Bonawentura (1665) [640]

171. Briger Piotr (1413) [277]

254. Bruch Paweł (1463) [360]

495. Celesta Jakub (1639) [603]

517. Celesta Kasper (1654) [625]

476. Celesta Wojciech (1623) [584]

447. Cellary Andrzej (1601) [555]

467. Cellary Paweł (1617) [575]

210. Chmiel Marcin (1433) [316]

341. Chodorowski Wacław (1532) [449]

429. Chodowicz Kasper (1590) [537]

460. Chodowicz Stanisław (1614) [568]

386. Chroberski Daniel zwany Paterek (1565) [494]

566. Chudziński Mikołaj (1697) [674]

508. Cieniowic Andrzej (1649) [616]

426. Ciepielowski Joachim (1587) [534]

504. Cieski Andrzej (1646) [612]

212. Craker Mikołaj (1435) [318]

561. Cyrus Andrzej (1693) [669]

499. Cyrus Franciszek (1642) [607]

485. Cyrus Jan młodszy (1630) [593]

451. Cyrus Jan starszy (1604) [559]

409. Cyrus Jan zwany Lantman (1579) [517]

371. Cyrus Stanisław zwany Lantman (1551) [479]

76. Czan Mikołaj (1362) [182]

146. Czarnysza Andrzej (1397) [252]

43. Czartko Jan (1340) [149]

365. Czeczotka Erazm (1547) [473]

238. Czeiskindorf Jan (1455) [344]

94. Czeyn Jerzy (1373) [200]

569. CzęczkiewiczJózefAntoni(1699) [677]

97. Czin Goczo (1375) [203]

333. Czipser Stanisław (1522) [441]

145. Czopchenjan (1397) [251]

61. Czudicz Henryk (1357) [167]

127. Dambrow Mikołaj (1391) [233]      

 

 336. Decjusz Jost Ludwik (1528) [444]

466. Delpace Franciszek (1617) [574]

494. Delpace Rafał (1639) [602]

604. Derjakubowicz Jakub Konstanty (1729) [712]

579. Derjakubowicz Lazar (1709) [687]

246. Dietrich Mikołaj (1459) [352]

549. Drużyński Adam (1678) [657]

634. Dzianotti Franciszek (1774) [742]

597. Dzianotti Jan (1723) [705]

570. Dzidowskijan Stanisław (1700) [678]

601. Dzierzgwa Paweł (1726) [709]

68. Edel Heineman (1359) [174]

59. Edel Mikołaj (1356) [165]

140. Ederer Jan (1395) [246]

226. Ederer Michał (1445) [332]

614. Eichberger Franciszek Andrzej (1745) [722]

106. Enoch z Muchowa (1379) [212]

166. Faber Jan (1410) [272]

535. Fabrys Mikołaj (1667) [643]

625. Fachinetti Stanisław Jan Kanty (1759) [733]

155. Falkenbergjan (1405) [261]

158. Falkenberg Mikołaj (1406) [264]

568. Federici Aureliusz (1699) [676]

553. Federici Marek Antoni (1682) [661]

622. Feistmantel Józef (1749) [730]

172. Fetter Piotr (1414) [278]

81. Fettir Konrad (1366) [187]

423. Fichauser Marcin (1587) [531]

596. Fischer Wojciech (1722) [704]

612. Florkowski Józef (1744) [720]

624. Florkowski Michał (1759) [732]

122. Fochsczagil Piotr (1387) [228]

108. Fochsczagil Wojciech (1381) [214]

101. Fogeljan (1378) [207]

401. Fogelweder Andrzej młodszy (1573) [509]

350. Fogelweder Andrzej starszy (1539) [458]

313. Fogelweder Leonard (1506) [421]

406. Fogelweder Piotr (1574) [514]

413. Fontana Jan Baptysta (1580) [521]

432. Frączkowicz Antoni (1593) [540]

164. Fredlant Jan (1408) [270]

107. Freinde Peszko (1379) [213]

77. Frenczlin z Pragi (1362) [183]

41. Freneljan (1339) [147]

178. Freodenrich Remigiusz (1415) [284]

150. Freyberg Mikołaj (1401) [256]

50. Friczko płatnerz (1345) [156]

412. Friser Urban (1580) [520]

556. Fryznekier Jan Paweł (1688) [664]

509. Fryznekier Paweł Jan (1649) [617]

498. Furmankowiczjan (1642) [606]

47. Gallik Fryderyk (1343) [153]

91. Gallik Gotfryd (1372) [197]

640. Gałczyńskijan Chryzostom (1774) [748]

607. Gałeczkajan młodszy (1742) [715]

577. Gałeczkajan starszy (1706) [685]

261. Gaszowiec Piotr (1468) [367]  

       

281. Gawron Jan (1476) [387]

143. Gemlich Mikołaj (1397) [249]

299. Gengner Kasper (1492) [405]

608. Geppert Jan (1742) [716]

110. Gerlach Jan (1381) [216]

260. Gerstmanjan (1467) [366]

141. Geytan Piotr (1395) [247]

383. Gielhorn Hieronim (1563) [491]

18. Gierasz (1319) [124]

125. Girsdorf Piotr (1389) [231]

58. Gisko Jan (1356) [164]

35. Gisko z Sącza (1329) [141]

325. Glaczjost (1516) [433]

194. Glezer Mikołaj (1423) [300]

311. Gliński Mikołaj (1504) [417]

576. Głuchowski Kazimierz (1705) [684]

268. Gobil Mikołaj (1469) [374]

513. Gołecki Piotr (1653) [621]

269. Gortler Stanisław (1469) [375]

73. Goślin z Opawy (1362) [179]

121. Gossiljan (1387) [227]

118. Gosticz Seidel (1382) [224]

425. Góra Jan zwany Sędzik (1587) [533]

23. Grabę Michał (1319) [129]

196. Grazer Piotr (1424) [302]

87. Grobnik Mikołaj (1367) [193]

407. Grot Jan (1574) [515]

477. Gruszczyński Mateusz (1623) [585]

185. Grzymała Erazm (1419) [291]

353. Gucci Kasper (1541) [461]

587. Guilhaum Ludwik (1713) [695]

368. Gutteter Jerzy (1551) [476]

416. Gutteter Kasper (1582) [524]

326. Gutteter Pankracy (1516) [434]

389. Gutteter Piotr (1569) [497]

394. Gutteter Zygmunt (1570) [502]

130. Gyseler (1391) [236]

360. Habicht Bartłomiej zwany Jastrząb (1544) [468]

314. Haller Jan (1508) [422]

381. Haller Stefan (1560) [489]

133. Hartlip z Klutschau (1392) [239]

24. Heineman zwany Edel (1321) [130]

69. Henryk pisarz (1359) [175]

11. Henryk z Dornburga (1312) [117]

12. Henryk z Kietrza (1312) [118]

28. Henryk z Nysy (1323) [134]

19. Herman z Grabowa (1319) [125]

619. Hintz Baltazar (1747) [727]

459. Hippolit Paweł (1612) [567]

507. Hippolith Zygmunt (1648) [615]

218. Hirsberg Piotr (1440) [324]

251. HirszbergJerzy (1462) [357]

249. Hofer Marcin (1461) [355]

169. Homan Paweł (1412) [275]

448. Horlemes Hieronim (1601) [556]

202. Hoże Jan (1428) [308]

128. Hulczner Jan (1391) [234]

114. Huter Heinmann (1381) [220]

503. Huttini Filip (1646) [611]

103. Jakub de Curia (1379) [209]

78. Jan cum nutrice. (1362) [184]

 

126. Jan de Pław (1390) [232]

36. Jan z Edel zwany Rajca (1329) [142]

29. Jan z Kietrza (1324) [135]

116. Jan z Krakowa (1382) [222]

90. Jan z Oławy (1371) [196]

291. Jan z Reguł (1482) [397]

53. Jan z Wysokiego Domu (1347) [159]

38. Jan z Zawichostu (1332) [144]

500. Januszowicz Stanisław (1642) [608]

286. Jeczimberger Ulryk (1479) [392]

377. Jeleń Józef (1557) [485]

616. Jungling Kristian Józef (1747) [724]

181. Kaldherberg Piotr (1417) [287]

539. Kantelli Kazimierz Bonifacy (1672) [647]

305. Karl Mikołaj (1499) [411]

590. Karli Jan Jerzy (1717) [698]

256. Karnkowski Jan (1464) [362]

637. Kaspari Jan Nepomucen (1774) [745]

309. Kaufman Paweł (1503) [415]

557. Kentz Jerzy (1689) [665]

306. Keyser Tomasz (1501) [412]

168. Kezinger Klaus (1412) [274]

228. Kezinger Walter (1449) [334]

298. Kezinger-Kisling Jan (1490) [404]

606. Kikulinus Andrzej Aleksander (1736) [714]

627. Kikulinus Tomasz (1764) [735]

233. Kint Jan (1453) [339]

471. Klausnic Jerzy (1618) [579]

421. Klein Wolfgang (1583) [529]

113. Klemens z Czchowa (1381) [219]

278. Klethner Jan (1474) [384]

361. Kluczowski Jan (1544) [469]

515. Kłosowic Sebastian (1653) [623]

528. Kłosowicz Stanisław (1662) [636]

241. Koczwara Stanisław (1456) [347]

343. Konopnicki Jan (1532) [451]

457. Konrad Hieronim (1609) [565]

408. Konrad Stanisław (1579) [516]

470. Konradt Stanisław (1617) [578]

204. Korsner Kuncze (1429) [310]

534. Kortyn Andrzej (1667) [642]

521. Kortyn Franciszek (1657) [629]

537. Kortyn Jan (1670) [645]

478. Kotlickijan (1623) [586]

626. Kozłowski Jan (1759) [734]

367. Koźla Mikołaj (1548) [475]

337. Kraina Wojciech (1528) [445]

545. Krakier Jan (1677) [653]

224. Krancz Herman młodszy (1443) [330]

67. Krancz Herman starszy (1359) [173]

205. Krancz Jan młodszy (1429) [311]

124. Krancz Jan starszy (1388) [230]

559. Krauz Andrzej Stanisław (1690) [667]

636. Krauz Antoni (1774) [744]

544. Krauz Krzysztof młodszy (1674) [652]

514. Krauz Krzysztof starszy (1653) [622]

540. Krauz Stanisław (1672) [648]

245. Kreidler Mikołaj (1459) [351]

370. Krokier Jan (1551) [478]

387. Krokier Walenty (1565) [495]

 

348. Kromer Bartłomiej (1538) [456]

453. Kromer Ludwik (1605) [561]

483. Kromer Jerzy (1626) [591]

529. Królik Mikołaj (1663) [637]

347. Krugel Hieronim (1536) [455]

1364 Krugil Kacper (1393) [242]

372. Krumpfelt Szymon (1553) [480]

320. Krupek Erazm (1510) [428]

315. Krupek Jan (1508) [423]

266. Krupek Piotr zwany Lang (1469) [372]

411. Krzywokolski Paweł (1579) [519]

380. Krzyżanowski Joachim (1559) [488]

334. Kuczer Karol (1524) [442]

273. Kuncze Stanisław (1471) [379]

363. Kurnicki Paweł (1545) [471]

262. Kyswater Stanisław (1469) [368]

105. Lang Bartłomiej (1379) [211]

289. Langjerzy (1480) [395]

230. Lang Konrad (1451) [336]

148. Lang Michał z Czirli (1399) [254]

119. Lang Mikołaj (1387) [225]

176. Lang Mikołaj kuśnierz (1415) [282]

255. Lang Stanisław (1464) [361]

613. Laskiewiczjan Wawrzyniec (1744) [721]

611. Laskiewicz Józef (1744) [719]

578. Laskiewicz Stanisław (1706) [686]

595. Laskiewicz Wawrzyniec (1722) [703]

175. Leipniger Mikołaj (1415) [281]

84. Leitman Ulman (1366) [190]

464. Leri Michał (1615) [572]

250. Leymitter Stanisław (1461) [356]

639. Like Karol (1774) [747]

519. Lochman Marcin (1655) [627]

54. Luczmannjan (1349) [160]

34. Ludwik z Cieszyna (1329) [140]

541. Lukini Antoni (1672) [649]

524. Łupi Franciszek (1658) [632]

436. Luziński Szymon (1597) [544]

516. Łopacki Jacek (1654) [624]

562. Łopacki Stanisław Antoni (1696) [670]

571. Łukaszkiewiczjan (1701) [679]

552. MaderniJan Franciszek (1682) [660]

594. Mamczyński Sebastian (1721) [702]

235. Mankowicz Jarosz (1454) [341]

564. Marchetti Flawiusz (1696) [672]

984. Marcin z Warszawy (1375) [204]

317. Marcinek Marcin (1509) [425]

582. Marcinkowski Tomasz (1710) [690]

632. Mariani Jan Antoni (1766) [740]

558. Markiewicz Jan (1689) [666]

589. Markiewicz Paweł (1714) [697]

379. Marstella Andrzej (1558) [487]

414. Maszowski Jerzy (1580) [522]

492. Mazurkowicjan (1637) [600]

551. Mechoni Stefan (1680) [659]

565. Meglioruci Dominik (1697) [673]

149. Meinhard Piotr (1401) [255]

88. Melczer Piotr (1367) [194]

96. Mestner Jan (1374) [202]

321. Meydel Michał zwany Spiess (1511) [429]

405. Mierzyński Jan (1573) [513]

 

46. Michał złotnik (1343) [152]

592. Michałowski Ignacy Paweł (1718) [700]

153. Mikołaj płatnerz (1404) [259]

37. Mikołaj ważnik (1330) [143]

183. Mikołaj z Cieszyna (1418) [289]

318. Mikołaj z Koprzywnicy (1509) [426]

32. Mikołaj z Sącza (1327) [138]

15. Mikołaj z Zawichostu (1312) [121]

100. Mikołaj żupnik (1375) [206]

31. Model Jan (1324) [137]

134. Mordbir Jakub (1393) [240]

398. Morecki Łukasz (1571) [506]

21. Moritzjan (1319) [127]

13. Moritz Piotr (1312) [119]

385. Morsztyn Jan młodszy (1563) [493]

324. Morsztyn Jan starszy (1516) [432]

287. Morsztyn Jerzy młodszy (1479) [393]

182. Morsztyn Jerzy starszy (1417) [288]

307. Morsztyn Piotr (1501) [413]

302. Morsztyn Stanisław młodszy (1496) [408]

232. Morsztyn Stanisław starszy (1452) [338]

479. Nagoth Adam młodszy (1624) [587]

434. Nagoth Adam starszy (1595) [542]

473. Naymanowic Krzysztof (1620) [581]

115. Neorsa Piotr (1382) [221]

174. Neorza Franciszek (1414) [280]

162. Neudorff Michał (1407) [268]

253. Newburger Paweł (1463) [359]

573. Nieśniowski Paweł (1701) [681]

192. Noldenfessir Marek (1423) [298]

331. Noskowski Łukasz (1520) [439]

491. Ochocki Gabriel młodszy (1634) [599]

542. Ochocki Gabriel młodszy II (1674) [650]

463. Ochocki Gabriel starszy (1615) [571]

442. Okurowski Kasper Mixta (1598) [550]

104. OpulerTiczko (1379) [210]

159. Orient Jan (1407) [265]

199. Orient Jerzy (1427) [305]

366. Osiecki Grzegorz zwany Szczerba (1547) [474]

433. Pace Julio del (1593) [541]

430. Paczoska Antoni (1591) [538]

392. Paczoska Bartłomiej (1569) [500]

497. Paczoska Marcin (1642) [605]

82. Pakosz Ulryk (1366) [188]

70. Pakosz z Preszowa (1360) [176]

95. Panczer Jan (1373) [201]

236. Parchwicz Hartlib (1454) [342]

160. Parchwicz Henryk (1407) [266]

267. Paszko Maciej (1469) [373]

42. Paszko z Muchowa (1340) [148]

63. Paszko żupnik (1357) [169]

120. Pelczer Mikołaj (1387) [226]

227. Pelczer Piotr (1446) [333]

530. Pernus Jan (1664) [638]

469. Pernus Mikołaj (1617) [577]

378. Pernus Walerian (1558) [486]

526. Pestaloci Piotr Antoni (1662) [634]

85. Peterman Jan z Sącza (1367) [191]

 

496. Petrycyjan Innocenty (1640) [604]

221. Piczczin Jan młodszy (1441) [327]

135. Piczczin Jan starszy (1393) [241]

358. Pierzchała Jędrzej zwany Pierzchałka (1543) [466]

502. Pinocci Hieronim (1645) [610]

277. Piotr (1473) [383]

220. Piotr z Pyzdr (1441) [326]

66. Piotr z Wysokiego Domu (1359) [172]

487. Piotrkowczyk Andrzej (1631) [595]

419. Pipanjan (1583) [527]

506. Pipan Jerzy młodszy (1647) [614]

455. Pipan Jerzy starszy (1607) [563]

179. Plesner Jan (1416) [285]

80. Plesner Mikołaj (1366) [186]

229. Podzancze Stanisław (1450) [335]

384. Polak Piotr zwany Krzyżanowski (1563) [492]

518. Priami Gerard (1654) [626]

195. Proczkinhan Mikołaj (1424) [301]

284. Przedbor Stanisław (1477) [390]

437, Przybytek Sebastian (1598) [545]

137. Puswangejan (1394) [243]

382. Pusz Bartłomiej (1560) [490]

364. Rambieski Wawrzyniec (1546) [472]

308. Ramułt Mikołaj (1501) [414]

490. Rapp Stanisław młodszy (1632) [598]

452. Rapp Stanisław starszy (1604) [560]

276. Reich Stanisław (1473) [382]

355, Remer Bartłomiej (1542) [463]

339. Remer Hieronim (1529) [447]

395. Remer Krzysztof (1570) [503]

531. Reynekier Jakub (1665) [639]

428. Rezler Kasper (1590) [536]

501. Roliński Franciszek (1645) [609]

39. Romanczjan (1338) [145]

71. Romancz Mikołaj (1361) [177]

533. Romanowie Jan (1665) [641]

450. Ronenberg Abraham (1602) [558]

458. Roszkowic Jakub (1610) [566]

332. Roth Franciszek (1521) [440]

393. Różanka Stanisław zwany Rosarius (1570) [501]

522. Różycjan (1657) [630]

62. Rudussi Franciszek (1357) [168]

22. Rusin Mikołaj (1319) [128]

417. Rymer Walenty (1582) [525]

397. Sadowski Stanisław (1570) [505]

288. Salomon Piotr (1479) [394]

338. Salomon Stanisław (1529) [446]

512. Savioli Jan Benedykt (1651) [620]

546. Schedel Jerzy Romuald (1677) [654]

481. Schedel Krzysztof (1625) [589]

45. Schere Henryk kramarz (1341) [151]

75. Schere Piotr (1362) [181]

422. Schilkra Jerzy (1583) [530]

349. Schilling Erazm (1539) [457]

297. Schilling Fryderyk (1490) [403]

344. Schilling Jan (1534) [452]

369. Schilling Jerzy (1551) [477]

351. Schilling Jodok (1540) [459]

319. Schilling Mikołaj (1509) [427]

 

265. Schrepkowicz Henryk (1469) [371]

173. Schultis Mikołaj z Biecza (1414) [279]

617. Schulz Baltazar (1747) [725]

290. Schulz Jan (1480) [396]

439. Schulz Jerzy (1598) [547]

184. Schwarczjerzy (1419) [290]

187. Sebenwirt Jan (1421) [293]

538. Segnitz Stanisław Michał (1670) [646]

142. Seidel Kurcz (1397) [248]

214. Serafin Mikołaj (1436) [320]

219. Serwacy (1440) [325]

200. Seyfrid Mikołaj (1427) [306]

435. Siebeneicher Jakub (1596) [543]

418. Siebeneicher Mateusz (1582) [526]

443. Skrobko wic Grzegorz (1599) [551]

206. Slepkugiljan młodszy (1430) [312]

131. Slepkugiljan starszy (1391) [237]

410. Sławek Tomasz (1579) [518]

403. Słoński Gabriel zwany Słoninka (1573) [511]

586. Słowakowicjan (1713) [694]

550. Słowakowic Stanisław (1679) [658]

465. Słowikowski Krzysztof (1616) [573]

157. Smedt Henryk (1406) [263]

525. Smidt Walenty (1659) [633]

51. Snelle Tyczko (1345) [157]

602. Soldadini Franciszek (1726) [710]

572. Soldadini Paweł (1701) [680]

620. Sonner Jan Jerzy (1747) [728]

111. Spicymir Jan młodszy (1381) [217]

40. Spicymir Jan starszy (1339) [146]

163. Spicymir Piotr (1408) [269]

342. Spiczyński Hieronim (1532) [450]

396. Spigler Jan (1570) [504]

354. Spigler Jan zwany Lamboch (1541) [462]

248. Spilberger Hipolit (1459) [354]

493. Spinek Stanisław (1637) [601]

567. Srebrnicki Wojciech (1697) [675]

215. Stanisław złotnik (1437) [321]

138. Stanisław z Muchowa (1394) [244]

323. Stano Mikołaj (1514) [431]

65. Stefan pisarz (1357) [171]

112. Stefan z Oławy (1381) [218]

461. Stefanowie Stanisław (1615) [569]

264. Steinbach Stanisław (1469) [370]

222. Stelczer Jan (1442) [328]

252. Stelczer Tomasz (1462) [358]

357. Straus Stanisław zwany Struś (1543) [465]

207. Streicher Stanisław (1430) [313]

144. Strelicz Mikołaj (1397) [250]

92. Streyt Bartko (1372) [198]

189. Stroi Gotard (1421) [295]

259. Swidniczer Jakub (1467) [365]

197. Swidniczer Jan (1425) [303]

574. Szafałkowicz Andrzej (1702) [682]

240. Szarlej Jarosz (1455) [346]

600. Szaster Michał (1726) [708]

615. Szaster Piotr (1747) [723]

310. Szczęsny Maciej (1503) [416]

376. Szembek Bartłomiej (1557) [484]

 

427. Szembek Stanisław (1588) [535]

362. Sznicer Grzegorz zwany Probierz (1544) [470]

488. Szober Krzysztof młodszy (1631) [596]

438. Szober Krzysztof starszy (1598) [546]

225. Szolwicz Mikołaj (1444) [331]

629. Szostakiewicz Jakub Antoni (1764) [737]

609. Szostakiewicz Łukasz (1742) [717]

523. Sztamet Wojciech (1657) [631]

633. Sztumer Jan Fryderyk (1768) [741]

295. Szwarc Adam (1488) [401]

292. Szwarc Stanisław (1483) [398]

581. Szymankowie Stanisław (1710) [689]

520. Śleszkowski Wojciech (1657) [628]

328. Tanigel Piotr (1518) [436]

217. Tarnów Piotr (1439) [323]

279. Tegiljan (1475) [385]

257. Teschner Jan młodszy (1465) [363]

216. Teschner Jan starszy (1439) [322]

270. Theodernoder Marek (1470) [376]

27. Tilo Pelcer (1323) [133]

44. Tomasz kramarz (1340) [150]

591. Toryani Franciszek (1718) [699]

638. Toryani Józef (1774) [746]

605. Toryani Karol (1732) [713]

610. TrefflerJan Feliks (1742) [718]

89. Trutil Mikołaj (1368) [195]

588. Tuater Kazimierz Franciszek (1714) [696]

30. Turcow Heineman (1324) [136]

285. Turzo Jan (1477) [391]

316. Turzo Jerzy (1509) [424]

623. Tuszek Karol (1749) [731]

641. Tuszek Wojciech (1792) [749]

243. Ul Tomasz (1458) [349]

373. UH Jan (1556) [481]

20. Ulryk zwany Tatar (1319) [126]

263. Unger Mikołaj (1469) [369]

296. Ungesthum Leonard (1489) [402]

402. Urbankowicz Marcin (1573) [510]

330. Wacław Stanisław (1519) [438]

445. Wacławowicz Marcin (1600) [553]

598. Wadowski Józef (1723) [706]

86. Wal Jakub (1367) [192]

208. Waltdorf Łukasz (1430) [314]

630. WałkanowskiJózef Kajetan (1764) [738]

56. Wawrzyniec ważnik (1349) [162]

420. Waxmanjan (1583) [528]

555. Waytman Fryderyk (1687) [663]

335. Wedelicki Piotr z Obornik (1526) [443]

213. Weger Jakub (1436) [319]

239. Weger Paweł (1455) [345]

322. Weigel Melchior (1513) [430]

211. Weinkejan (1434) [317]

201. Weinrich Teodoryk (1428) [307]

74. Welker Arnold (1362) [180]

180. Wenig Marcin (1416) [286]

83. Westwal Otto (1366) [189]

167. Weygil Marcin (1412) [273]

 

132. Weyngart Piotr (1391) [238]

548. Węgrzynowicz Andrzej młodszy (1678) [656]

482. Węgrzynowicz Andrzej starszy zwany Gorayski (1626) [590]

580. Węgrzynowicz Stanisław (1709) [688]

102. Wierzynek Andrzej (1378) [208]

247. Wierzynek Jan młodszy (1459) [353]

60. Wierzynek Jan starszy (1356) [166]

52. Wierzynek Mikołaj młodszy (1347) [158]

191. Wierzynek Mikołaj młodszy II (1421) [297]

33. Wierzynek Mikołaj starszy (1327) [139]

294. Wiewiórkajan (1487) [400]

16. Wigand z Głubczyc (1312) [122]

161. Wigandijan (1407) [267]

57. Wigandi Piotr (1350) [163]

14. Wilhelm pisarz (1312) [120]

25. Wilusz kuśnierz (1321) [131]

258. Wilkowski Jakub (1466) [364]

186. Willandt Wilhelm (1421) [292]

109. Winko z Gdańska (1381) [215]

26. Winrychjan (1321) [132]

64. Winrych Piotr (1357) [170]

440. Witkowski Mikołaj (1598) [548]

468. Wizembergjan (1617) [576]

621. Wohlman Michał (1747) [729]

472. Wojeński Maciej (1619) [580]

271. Wolfram Mikołaj (1470) [377]

543. Wosiński Stanisław (1674) [651]

356. Wunzam Erazm (1542) [464]

631. Wytyszkiewicz Józef (1766) [739]

547. Zacherlajan Gaudenty (1678) [655]

505. Zacherla Sebastian (1646) [613]

560. Zajączkowic Jan (1691) [668]

441. Zalaszowski Hieronim młodszy (1598) [549]

388. Zalaszowski Hieronim starszy (1566) [496]

486. Zalaszowski Mikołaj młodszy (1630) [594]

449. Zalaszowski Mikołaj starszy (1601) [557]

244. Zaleź Mikołaj (1458) [350]

536. Zaleski Jan (1669) [644]

584. Zaleski Józef (1712) [692]

563. Zaleski Zygmunt Jan (1696) [671]

275. Zarogowski Mikołaj (1473) [381]

231. Zarwechter Tomasz (1452) [337]

188. Zaupnik Mikołaj (1421) [294]

400. Zawadzki Stanisław Picus (1573) [ 508]

462. Zaydlic Daniel (1615) [570]

489. Zaydlic Mikołaj (1631) [597]

585. Zayfret Jacek (1712) [693]

390. Ziegler Sebastian (1569) [498]

346. Ziemianin Stanisław (1536) [454]

424. Zimmerman Jakub (1587) [532]

327. Zimmerman Jan (1516) 1435]

415. Zutter Paweł (1582) [523]

312. Zybart Jerzy (1506) [418]

 

274. Zygmuntowicz Stanisław (1473) [380]

223. Zyndramjan (1442) [329]

583. Żywiecki Jakub (1712) [691]       

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska