A+ A A-

Spis alfabetyczny

Tom:
strona:

Spis alfabetyczny

          Liczba przed, nazwiskiem (imieniem)

odpowiada numerowi przypisanemu postaci w Poczcie.

 

Rok podany w nawiasie oznacza:

w przypadku sołtysów i wójtów - pierwsze wzmiankowanie na urzędzie

lub rok jego objęcia,

w przypadku burmistrzów — pierwsze wzmiankowanie w radzie miasta

lub rok pierwszego powołania do rady,

w przypadku prezydentów - rok wyboru/nominacji na urząd.

 

W nawiasach kwadratowych — numer strony.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności