A+ A A-
Tom:
strona:

Branice

Zobacz również

                                                                                              

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Branice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta
oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła,
ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Branic w rejonie dzisiejszej ulicy Plastusia
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Branice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Branic w rejonie dzisiejszej ulicy Plastusia
Fragment Branic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Branice w 1850 roku oraz pochodzący
z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Branice i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 69 II, IV; sygn. WM 562, s. 381)
Fragment Branic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Branice w 1850 roku oraz pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Branice i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 69 II, IV; sygn. WM 562, s. 381)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności