Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Andrzej Wałach

rajca 1413, 1414, 1415, 1417, 1418, 1420, 1421, 1424, 1425, 1427, 1428, 1430, 1431
burmistrz 1413, 1414, 1415, 1417, 1418, 1420, 1421, 1424, 1425, 1427, 1428, 1430, 1431

Andreas Walach

Rzeźnik, syn lub inny krewny wzmiankowanego w 1395 roku Jana Wałacha, także rzeźnika. Odnotowano go w 1385 roku jako opłacającego podatki miejskie w grupie mistrzów tego fachu nieposiadających własnego domu – z czasem dorobił się go w rynku. W latach 1407 i 1408 został odnotowany w ławie miejskiej, za wójtostwa Jana Elianusa (nr 49) – w 1408 roku wraz z innymi ławnikami poświadczał, że wójt Jan Elianus jako opiekun Jana Kulkirmana i jego żony Anny sprzedał jatkę Piotrowi Molnerowi (nr 68). W roku 1416 został powołany na urząd wójta kazimierskiego; w styczniu i lutym tego roku swoją kadencję kończył wójt Teodoryk sukiennik (nr 61), który przeszedł na pozycję podwójciego. Andrzej Wałach kończył tę kadencję w styczniu roku następnego. Ponownie na urzędzie wójtowskim został odnotowany incydentalnie w czerwcu 1423 roku. Chwilowo pojawił się na tym urzędzie również w kwietniu 1425 roku. Rajcą został w roku 1413, był nim przez następnych prawie trzydzieści lat. Nominację do rady urzędującej-burmistrzowskiej uzyskał trzynastokrotnie. W 1430 roku był jednym z rajców potwierdzających, że Wicher przekazał połowę łanu w Czyżowej z prawem dziedziczenia Jakubowi Taube Czechowi i jego żonie Marcie. Akt ten był następnie potwierdzany przy kolejnych zmianach właścicieli tego terenu, powołał się na niego Zygmunt August w 1563 roku, gdy owa połowa łanu była już w rękach klasztoru oo. Augustianów przy kościele św. Katarzyny w Kazimierzu. W roku 1413, w związku z umową na przeżycie między Janem Benischem (nr 60) i jego żoną Katarzyną, przyjął obowiązki pełnomocnika i opiekuna prawnego tego rajcy. W 1417 roku złożył do ksiąg ławniczych oświadczenie, że nie będzie występował jako poręczyciel Niczka zwanego Kulawym, co uzasadniał prośbą złożoną przez nieokreślonego wieśniaka. Żonaty był z Klarą, z którą w roku 1413 zawarł umowę na przeżycie. Mieszkali w swoim domu położonym przy rynku kazimierskim, po sąsiedzku z domem Mikołaja (Cloza) Wałacha, wieloletniego ławnika, prawdopodobnie blisko spokrewnionego z rajcą Andrzejem.

Dokument z roku 1408 wystawiony w Kazimierzu przez ławę miejską, w której ławnicy, z Andrzejem Wałachem
w składzie,
stwierdzili, że Jan Elianus (nr 49), wójt kazimierski, jako opiekun Jana Kulkirmana i jego żony,
sprzedał jatkę Piotrowi Molnerowi (nr 68), mieszczaninowi kazimierskiemu; przy dokumencie przywieszona na pergaminowym
pasku pieczęć ławnicza kazimierska, zachowana w ułamku – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie,
sygn. perg. 146)
Dokument z roku 1408 wystawiony w Kazimierzu przez ławę miejską, w której ławnicy, z Andrzejem Wałachem w składzie, stwierdzili, że Jan Elianus (nr 49), wójt kazimierski, jako opiekun Jana Kulkirmana i jego żony, sprzedał jatkę Piotrowi Molnerowi (nr 68), mieszczaninowi kazimierskiemu; przy dokumencie przywieszona na pergaminowym pasku pieczęć ławnicza kazimierska, zachowana w ułamku – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 146)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska