Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Andrzej Paleczek

rajca 1671
burmistrz 1671

Andreas Paleczek

Rajca kazimierski znany tylko z jednej sądowej noty, podobnie jak Franciszek Szydłowski (nr 315), jednak w przeciwieństwie do niego został wzmiankowany już jako rajca nieżyjący – w 1671 roku Jerzy Hirszman, mieszczanin i kupiec krakowski, wystąpił do sądu wielkorządowego przeciwko spadkobiercom po zmarłym Andrzeju Paleczku, a w sprawie uczestniczyła Zofia, wdowa po rajcy. Działał zatem wcześniej, burmistrzem był przynajmniej w roku, w którym otrzymał powołanie na krzesło radzieckie i wszedł do grona rajców kazimierskich.

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1665–1682: fragment wpisu z roku 1671
dotyczącego roszczeń Jerzego Hirszmana z Krakowa do majątku spadkowego po zmarłym Andrzeju Paleczku, rajcy kazimierskim
– zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 72, s. 419)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1665–1682: fragment wpisu z roku 1671 dotyczącego roszczeń Jerzego Hirszmana z Krakowa do majątku spadkowego po zmarłym Andrzeju Paleczku, rajcy kazimierskim – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 72, s. 419)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska