Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

2.Inne skróty literowe

ANK

Archiwum Narodowe w Krakowie

 

AZ UMK

Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa

 

BJ

Biblioteka Jagiellońska

 

DRN

Dzielnicowa Rada Narodowa

 

dz. kat.

dzielnica katastralna

 

kat.

katastralny, katastralna

 

MHMK

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 

MNK

Muzeum Narodowe w Krakowie

 

MRN

Miejska Rada Narodowa

 

WMK

Wolne Miasto Kraków (Rzeczpospolita Krakowska)

 

WRN

Wojewódzka Rada Narodowa

 

p.o.

pełniący obowiązki

 

UMK

Urząd Miasta Krakowa

 

ZMK

Zarząd Miejski w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska