Wersja kontrastowa
A+ A A-

1. Skróty nazw dzienników promulgacyjnych

Tom:
strona:

1. Skróty nazw dzienników promulgacyjnych

DRzWKK

Dziennik Rządowy Wielkiego Księstwa Krakowskiego, Kraków 1852–1855

 

DURNmK

Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. Krakowa, Kraków 1957–1984

 

DUWRNwK

Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, Kraków 1950–1975

 

DUWM

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, Kraków 1999–

 

Dz. Praw

Dziennik Praw [Wolnego Miasta Krakowa], Kraków 1833–1846

 

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1919–1952; pod nazwą Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952–1989

 

 

DzRGG

Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych polskich obszarów, Kraków 1939–1944

 

DzRMK

Dziennik Rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa, Kraków 1880–1933

 

DzRzMK

Dziennik Rządowy Miasta Krakowa i Jego Okręgu, Kraków 1846–1851

 

DzRzWMK

Dziennik Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, Kraków 1816–1846

 

DzUiRK

Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskiem, Lwów 1866–1918

 

DzUPWR

Dziennik Urzędowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, Kraków 1950

 

DzUWK

Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego, Kraków 1921–1928, 1984–1998

 

GUZK

Gazeta Urzędowa Zarządu Miejskiego w stoł. król. mieście Krakowie, Kraków 1934–1939, 1946–1949; pod tytułem: Gazeta Urzędowa Zarządu Miejskiego w mieście Krakowie, Kraków 1950

 

KDzW

Krakowski Dziennik Wojewódzki, Kraków 1928–1939, 1945–1950

 

M.P.

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Warszawa 1918–1939; od 1945 r. pod nazwą Dziennik Urzędowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej „Monitor Polski” w latach 1952–1989

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska