A+ A A-

Byłe gminy przyłączone do Krakowa przed rokiem...

Byłe gminy przyłączone do Krakowa przed rokiem 1915

Zawartość

Mapy i plany fragmentów powierzchni Krakowa o historycznie ukształtowanej tożsamości.

Dawne odrębne, samorządne gminy wiejskie w dzisiejszych granicach miasta Krakowa (ich przyłączenie do granic miasta następowało na przełomie wieków XVIII i XIX, dalej w latach 1910-1912, w roku 1941 (okupacja niemiecka), w roku 1951 (budowa Nowej Huty), w roku 1973 (Kraków województwem miejskim) oraz 1986 (korekta granic).

Gminy przyłączone do Krakowa przed rokiem 1915

Plan położenia gmin okalających Kraków według stanu na 1905 rok: do Wielkiego Krakowa nie weszły Rakowice, a z Prądnika Białego i Prądnika Czerwonego tylko fragmenty ich terytoriów – te trzy gminy funkcjonowały samodzielnie do 1941 roku, kiedy to zostały objęte granicami Krakowa (Archiwum Narodowe w Krakowie, Kataster Galicyjski, sygn. KPK 95).

Mapa 11. Gminy przyłączone do Krakowa przed rokiem 1915

Czarna Wieś

Obszar dawnej wsi i gminy Czarna Wieś od roku 1910 w granicach miasta Krakowa, jako jego XIV dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109).

Mapa 12. Czarna Wieś

Więcej na s. 766-768 Tomu II.

Dąbie

Obszar dawnej wsi i gminy Dąbie od roku 1911 w granicach miasta Krakowa, jako jego XX dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109).

Mapa 13. Dąbie

Więcej na s. 773-776 Tomu II

Dębniki

Obszar dawnej wsi i gminy Dębniki od roku 1910 w granicach miasta Krakowa, jako jego XI dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109).

Mapa 14. Dębniki.

.Więcej na s. 798-801 Tomu II

Grzegórzki

Obszar dawnej wsi i gminy Grzegórzki od roku 1910 w granicach miasta Krakowa, jako jego XIX dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109).

Mapa 15. Grzegórzki

Więcej na s. 769-772 Tomu II

Krowodrza

Obszar dawnej wsi i gminy Krowodrza od roku 1910 w granicach miasta Krakowa, jako jego XVII dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109).

Mapa 16. Krowodrza

Więcej na s. 812-819 Tomu II

Ludwinów

Obszar dawnej wsi i gminy Ludwinów od roku 1911 w granicach miasta Krakowa, jako jego XIX dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109).

Mapa 17. Ludwinów

Więcej na s. 820-822 Tomu II

Łobzów

Obszar dawnej wsi i gminy Łobzów od roku 1910 w granicach miasta Krakowa, jako jego XVII dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109)

Mapa 18. Łobzów

Więcej na s. 787-792 Tomu II

Nowa Wieś Narodowa

Obszar dawnej wsi i gminy Nowa Wieś Narodowa od roku 1910 w granicach miasta Krakowa, jako jego XVII dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109)

Mapa 19. Nowa Wieś Narodowa

Więcej na s. 777-786 Tomu II

Płaszów

Obszar dawnej wsi i gminy Płaszów od roku 1912 w granicach miasta Krakowa, jako jego XVII dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109)

Mapa 20. Płaszów

Więcej na s. 793-797 Tomu II

Półwsie Zwierzynieckie

Obszar dawnej wsi i gminy Półwsie Zwierzynieckie od roku 1910 w granicach miasta Krakowa, jako jego XVII dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109).

Mapa 21. Półwsie Zwierzynieckie

Więcej na s. 808-811 Tomu II

Zakrzówek

Obszar dawnej wsi i gminy Zakrzówek od roku 1910 w granicach miasta Krakowa, jako jego XVII dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109).

Mapa 22. Zakrzówek

Więcej na s. 823-827 Tomu II

Zwierzyniec

Obszar dawnej wsi i gminy Zwierzyniec od roku 1910 w granicach miasta Krakowa, jako jego XVII dzielnica katastralna – tu na fragmencie wydanego w 1934 r. planu miasta Stanisława Wyrobka. (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/109)

Mapa 23. Zwierzyniec

Więcej na s. 802-807 Tomu II

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności