A+ A A-

Codziennie mijane...

Zawartość

Codziennie mijane... (oznaczenia krakowskich domów)

Codziennie idąc ulicami Krakowa, mijamy tabliczki z numerami domów i oznaczeniami dzielnic. Niektóre, szczególnie w obszarze Śródmieścia, są reliktami przeszłości, nawet tej sprzed 200 lat, inne są młodsze, ale często już nieaktualne (zgadza się numer domu, bo numeracja jest co do zasady trwała, ale oznaczenie dzielnicy jest z innej, przeszłej epoki). Zdarza się, że na jednej elewacji, przy jednej bramie współistnieją obok siebie tabliczki z różnych epok. To ślady zmieniających rozwiązań co do policzbowania domów w mieście. Poniżej zaprezentowano zestaw tabliczek, ilustrujący owe zmiany. (Także: Tom IV, s. 50-61).

  1. 1. Najstarsze oznaczenia
  2. 2. W Wolnym Mieście Krakowie
  3. 3. Lata 1858-1881 oraz od roku 1881
  4. 4. Okres międzywojenny i lata powojenne
  5. 5. Lata 1954-1972 oraz 1973-1991
  6. 6. Od roku 1991
  7. 7. Współczesna różnorodność

Najstarsze oznaczenia

W Wolnym Mieście Krakowie

Lata 1858-1881 oraz od roku 1881

Okres międzywojenny i lata powojenne

Lata 1954-1972 oraz 1973-1991

Od roku 1991

Współczesna różnorodność

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności