Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Wydział (dzielnica 1794 i 1794-1802) – III Przedmieście Garbary-Piasek

                                  

Wydział III Przedmieście Garbary–Piasek według stanu z roku 1794 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1794 r.
Obejmował on zachodnie tereny miasta przyłączone w 1792 r. (d. jurydyki Biskupie, Garbary, Retoryka, Smoleńsk,
Wielkorządowa, Podzamcze i in., jak również Krupniki oraz fragmenty terenów Łobzowa, Nowej Wsi, Czarnej Wsi
i Półwsia Zwierzynieckiego). O ile można zakreślić granice północną, wschodnią i południową Wydziału III, to granica
zachodnia musi tu pozostać otwarta – prawna stabilizacja przynależności terenów przyłączonych nastąpiła w zasadzie
dopiero w 1802 r., stanowiąc jednak nadal przedmiot sporów przez dziesiątki lat (kwestie Czarnej Wsi i Zwierzyńca).
Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Wydział III Przedmieście Garbary–Piasek według stanu z roku 1794 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1794 r. Obejmował on zachodnie tereny miasta przyłączone w 1792 r. (d. jurydyki Biskupie, Garbary, Retoryka, Smoleńsk, Wielkorządowa, Podzamcze i in., jak również Krupniki oraz fragmenty terenów Łobzowa, Nowej Wsi, Czarnej Wsi i Półwsia Zwierzynieckiego). O ile można zakreślić granice północną, wschodnią i południową Wydziału III, to granica zachodnia musi tu pozostać otwarta – prawna stabilizacja przynależności terenów przyłączonych nastąpiła w zasadzie dopiero w 1802 r., stanowiąc jednak nadal przedmiot sporów przez dziesiątki lat (kwestie Czarnej Wsi i Zwierzyńca). Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska