Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Wydział (dzielnica 1794 i 1794-1802) – II Przedmieście Kleparz

                             

Wydział II Przedmieście Kleparz według stanu z roku 1794 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1794 r.
Obejmował on północne i wschodnie tereny miasta przyłączone w 1792 r. (d. miasto Kleparz i d. jurydyki Błonie,
Pędzichów, Lubicz, Strzelnica, Radziwiłłowskie, Wesoła, Brzeg i in.). O ile można zakreślić granice południową
i zachodnią Wydziału II, to granice północna i wschodnia muszą tu pozostać otwarte – prawna stabilizacja
przynależności terenów przyłączonych nastąpiła dopiero w 1802 r. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy
terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Wydział II Przedmieście Kleparz według stanu z roku 1794 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1794 r. Obejmował on północne i wschodnie tereny miasta przyłączone w 1792 r. (d. miasto Kleparz i d. jurydyki Błonie, Pędzichów, Lubicz, Strzelnica, Radziwiłłowskie, Wesoła, Brzeg i in.). O ile można zakreślić granice południową i zachodnią Wydziału II, to granice północna i wschodnia muszą tu pozostać otwarte – prawna stabilizacja przynależności terenów przyłączonych nastąpiła dopiero w 1802 r. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska