Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Wola Duchacka

Zobacz również

                                           

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Wola Duchacka w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego,
historycznego centrum Woli Duchackiej w rejonie dzisiejszej ulicy Malborskiej
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Wola Duchacka w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Woli Duchackiej w rejonie dzisiejszej ulicy Malborskiej
Centrum Woli Duchackiej na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Wola Duchacka w 1847 roku oraz
pochodzący z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami tej gminy i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 677 II, IV; sygn. K. Krak. op. 117, s. 1)
Centrum Woli Duchackiej na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Wola Duchacka w 1847 roku oraz pochodzący z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami tej gminy i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 677 II, IV; sygn. K. Krak. op. 117, s. 1)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska