Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Wojciech Tuszek

Rajca 1792, 1793, 1794
Burmistrz 1793

Adalbertus Tussek (Tuszka)

Kupiec, urodzony w 1743 roku. W latach 1768–1791 pełnił urząd ławnika sądowego. Został powołany do rady miejskiej ustanowionej 14 kwietnia 1792 roku na mocy Konstytucji 3 maja. Po Targowicy znalazł się w radzie miejskiej powołanej 12 września 1792 roku na zasadzie kooptacji. Po skompletowaniu rady Wojciech Tuszek zasiadał w sekcji policyjnej. 13 stycznia następnego roku został powołany do rady urzędującej, pełniąc w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza („prezydenta”, jak przyjęto już nazywać tę funkcję). Nie znalazł się w składzie rady powołanej 4 marca 1794 roku na mocy konstytucji sejmu grodzieńskiego, natomiast został powołany do rady ustanowionej 24 kwietnia tego roku przez Naczelnika Tadeusza Kościuszkę, a stanowiącej powrót do władz miejskich działających pod rządami Konstytucji 3 maja. W kolejnej radzie, powołanej przez pruską władzę okupacyjną 15 czerwca 1794 roku, już się nie znalazł. Wojciech Tuszek handlował towarami żelaznymi. Był właścicielem jednego kramu z piwnicą i komorą drewnianą w Kramach Bogatych (1796). Należała do niego kamienica położona przy Rynku (obecnie nr 37), w latach trzydziestych XVIII wieku zniszczona, a odbudowana przez Karola Tuszka (nr 623). Wojciech Tuszek zmarł 10 grudnia 1809 roku.

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 wkładka do spisu z listą prezydentów
(rajców prezydujących) wybranych do nowej rady miasta 13 stycznia 1793 roku,
wśród których znajduje się Wojciech Tuszek – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, wkładka)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 wkładka do spisu z listą prezydentów (rajców prezydujących) wybranych do nowej rady miasta 13 stycznia 1793 roku, wśród których znajduje się Wojciech Tuszek – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, wkładka)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska