Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Varia

 

Odciski pieczęci naczelników dzielnic i pieczęci urzędów dzielnicowych w 4 dzielnicach obowiązujące w latach 1973–1990
Dzielnica Pieczęć naczelnika dzielnicy Pieczęć urzędu dzielnicowego
Dzielnica Śródmieście
Dzielnica Krowodrza
Dzielnica Nowa Huta
Dzielnica Podgórze

             

Odciski pieczęci delegatur Urzędu Miasta Krakowa w 4 dzielnicach miasta obowiązujące w latach 1990–1991
Delegatura Pieczęć delegatury Przykładowe pieczęcie referatowe
Delegatura Śródmieście
Delegatura Krowodrza
Delegatura Nowa Huta
Delegatura Podgórze

(Odciski pieczęci z dokumentów znajdujących się w zasobach Archiwum Narodowego w Krakowie oraz Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa)

 

Dokument dokonanego w 1979 r. przez prezydenta miasta Krakowa aktu nominacji na stanowisko naczelnika Dzielnicy Nowa Huta (z akt Urzędu Miasta Krakowa)
Dokument dokonanego w 1979 r. przez prezydenta miasta Krakowa aktu nominacji na stanowisko naczelnika Dzielnicy Nowa Huta (z akt Urzędu Miasta Krakowa)

W latach 70. i 80 XX w. starano się szarą rzeczywistość przedstawiać w ubarwionej formie – ozdobne papiery firmowe naczelników
dzielnic: z roku 1974 – naczelnika Dzielnicy Kraków Podgórze, z roku 1976 – naczelnika Dzielnicy Kraków Śródmieście,
z roku 1986 – naczelnika Dzielnicy Kraków Krowodrza oraz z roku 1987 – naczelnika Dzielnicy Kraków Podgórze
(Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa, sygn. spis 2661/53; spis 77/153; spis 3767/6 oraz ze zbiorów prywatnych)
W latach 70. i 80 XX w. starano się szarą rzeczywistość przedstawiać w ubarwionej formie – ozdobne papiery firmowe naczelników dzielnic: z roku 1974 – naczelnika Dzielnicy Kraków Podgórze, z roku 1976 – naczelnika Dzielnicy Kraków Śródmieście, z roku 1986 – naczelnika Dzielnicy Kraków Krowodrza oraz z roku 1987 – naczelnika Dzielnicy Kraków Podgórze (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa, sygn. spis 2661/53; spis 77/153; spis 3767/6 oraz ze zbiorów prywatnych)

W sierpniu 1990 r. przeprowadzono stabilizację personalną kierownictwa delegatur Urzędu Miasta Krakowa – komplet
dokonanych przez prezydenta miasta Jacka Woźniakowskiego aktów mianowania kierowników 4 delegatur oraz
dyrektora Biura Delegatur i jego zastępcy, którzy łączyli te stanowiska z kierowaniem przydzielonymi delegaturami
(ze zbiorów prywatnych oraz z akt Urzędu Miasta Krakowa)
W sierpniu 1990 r. przeprowadzono stabilizację personalną kierownictwa delegatur Urzędu Miasta Krakowa – komplet dokonanych przez prezydenta miasta Jacka Woźniakowskiego aktów mianowania kierowników 4 delegatur oraz dyrektora Biura Delegatur i jego zastępcy, którzy łączyli te stanowiska z kierowaniem przydzielonymi delegaturami (ze zbiorów prywatnych oraz z akt Urzędu Miasta Krakowa)

 

 

W latach 70. i 80 XX w. starano się szarą rzeczywistość przedstawiać w ubarwionej formie – ozdobne papiery firmowe naczelników
dzielnic: z roku 1974 – naczelnika Dzielnicy Kraków Podgórze, z roku 1976 – naczelnika Dzielnicy Kraków Śródmieście,
z roku 1986 – naczelnika Dzielnicy Kraków Krowodrza oraz z roku 1987 – naczelnika Dzielnicy Kraków Podgórze
(Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa, sygn. spis 2661/53; spis 77/153; spis 3767/6 oraz ze zbiorów prywatnych)
W latach 70. i 80 XX w. starano się szarą rzeczywistość przedstawiać w ubarwionej formie – ozdobne papiery firmowe naczelników dzielnic: z roku 1974 – naczelnika Dzielnicy Kraków Podgórze, z roku 1976 – naczelnika Dzielnicy Kraków Śródmieście, z roku 1986 – naczelnika Dzielnicy Kraków Krowodrza oraz z roku 1987 – naczelnika Dzielnicy Kraków Podgórze (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Krakowa, sygn. spis 2661/53; spis 77/153; spis 3767/6 oraz ze zbiorów prywatnych)
W sierpniu 1990 r. przeprowadzono stabilizację personalną kierownictwa delegatur Urzędu Miasta Krakowa – komplet
dokonanych przez prezydenta miasta Jacka Woźniakowskiego aktów mianowania kierowników 4 delegatur oraz
dyrektora Biura Delegatur i jego zastępcy, którzy łączyli te stanowiska z kierowaniem przydzielonymi delegaturami
(ze zbiorów prywatnych oraz z akt Urzędu Miasta Krakowa)
W sierpniu 1990 r. przeprowadzono stabilizację personalną kierownictwa delegatur Urzędu Miasta Krakowa – komplet dokonanych przez prezydenta miasta Jacka Woźniakowskiego aktów mianowania kierowników 4 delegatur oraz dyrektora Biura Delegatur i jego zastępcy, którzy łączyli te stanowiska z kierowaniem przydzielonymi delegaturami (ze zbiorów prywatnych oraz z akt Urzędu Miasta Krakowa)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska