A+ A A-

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji...

Tom:
strona:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

srebrny medal oznaczony numerem 33 przyznany 8 lipca 2020 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLII/1119/20)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Z uroczystego wręczenia medalu z dyplomem w ramach inauguracji roku akademickiego 14 października 2020 r. w auli uczelni przy ul. Podchorążych w Krakowie. Sztandar uczelni, w tle jej władze podczas otwarcia uroczystości oraz logo laureata.

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, publiczna szkoła wyższa o profilu pedagogicznym, zapoczątkowana powołaniem w Krakowie w 1946 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej – z 3-letnimi studiami dyplomowymi, od 1954 r. 4-letnimi magisterskimi, wydłużonymi wkrótce do 5 lat. W 1973 r. krakowska Wyższa Szkoła Pedagogiczna otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej. W ślad za rozwojem uczelni i w miarę uzyskiwania przez nią odpowiedniej liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego podwyższała ona swój status. W 1999 r. uzyskała pozycję Akademii Pedagogicznej, natomiast w 2008 r. nadano jej miano Uniwersytetu Pedagogicznego. Obecnie struktura uczelni jest oparta na 5 wydziałach (nauk humanistycznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych, pedagogiki i psychologii oraz sztuki), w których działają 23 instytuty skupiające łącznie 140 katedr; kształci ok. 12 tys. słuchaczy. Miasto Kraków uhonorowało Uniwersytet srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” w 2020 r. jako najstarszą polską uczelnię pedagogiczną.

Srebrny medal nr 33 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLII/1119/20 podjętą 8 lipca 2020 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Dominik Jaśkowiec. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 14 października 2020 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w auli uczelni przy ul. Podchorążych w Krakowie. Połączenie tych dwóch uroczystości związane było z panującą wówczas epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Akt wręczenia medalu uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK na ręce rektora UP prof. Piotra Borka; prezentacja przez rektora dyplomu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności