A+ A A-

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków...

Tom:
strona:

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

srebrny medal oznaczony numerem 29, przyznany 12 kseirnia 2017 roku

...w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa... (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXIX/1679/17)

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2017 r. w Pałacu Wielopolskich. Prezes Towarzystwa prof. Jacek Purchla podczas wystąpienia w Sali Obrad RMK oraz logo laureata.

 

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa o charakterze naukowym i popularyzatorskim, jak głosi zatwierdzony w 1897 r. statut: Celem Towarzystwa jest a) poznawanie dziejowej przeszłości Krakowa i jego okolic; b) obudzenie poszanowania dla pamiątek i zabytków Krakowa wśród ogółu jego mieszkańców – cele te są nieprzerwanie aktualne. Organizacja rozpoczęła działalność w styczniu 1897 r. najpierw w siedzibie Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa przy ul. Siennej, następnie od 1953 r. pod opieką Polskiej Akademii Nauk w jej siedzibie przy ul. Sławkowskiej, aż w końcu od 1972 r. we własnej siedzibie przy ul. św. Jana. Wśród form działania znajdują się stałe wydawnictwa naukowe, m.in. od 1987 r. Biblioteka Krakowska (165 tomów) od 1898 r. „Rocznik Krakowski” (85 tomów), od 1981 r. roczniki sesyjne Kraków w Dziejach Narodu (39 tomów), od 1993 r. źródłowe Fontes Cracovienses (13 tomów). Przy Towarzystwie działa Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. Miasto Kraków uhonorowało Towarzystwo srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” w 2017 r. w 120-lecie działalności.

Srebrny medal nr 29 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXIX/1679/17 podjętą 12 kwietnia 2017 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Uhonorowanie to związane było z jubileuszem 120-lecia działalności Towarzystwa. Wręczenie medalu wraz z dyplomem nastąpiło 5 czerwca 2017 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Uczestnicy wydarzenia oraz w asyście prezydenta miasta i przewodniczącego RMK prezentacja medalu przez byłego, wieloletniego prezesa Towarzystwa prof. Jerzego Wyrozumskiego i dyplomu przez jego następcę, obecnego prezesa TMHiZK.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności