Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Węgrzynowicz

Rajca 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736
Burmistrz 1716, 1718, 1721, 1724, 1726, 1730

Węgrzynowic, Węgrzinowicz, Węgrzinowic

Kupiec sukienny, sekretarz królewski. Był synem Andrzeja Węgrzynowicza młodszego (nr 548), rajcy krakowskiego, a wnukiem Andrzeja Węgrzynowicza starszego, zwanego Gorayski (nr 482). Pozycja majątkowa rodziny niewątpliwie ułatwiła mu szybki awans w karierze życiowej. Ławnikiem miejskim został wybrany w 1701 roku na miejsce po Franciszku Krakierze i był nim do 1707 roku. Do rady miejskiej został przyjęty w 1709 roku po śmierci Stanisława Michała Segnitza (nr 538). W radzie urzędującej, której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza, zasiadał sześciokrotnie. Był jednym z kilku poborców dymowego w 1716 roku. W latach 1705–1706 stał na czele Bractwa Kurkowego i był królem kurkowym. W 1706 roku został zmuszony do wydania kura szkoły strzeleckiej, którego rada miejska zastawiła za 2700 tynfów, aby ratować finanse miasta. Posiadał kram bogaty z piwnicą przy Sukiennicach, oszacowany na 400 złotych polskich. Od 1719 roku był właścicielem kamienic w Rynku (nr 24 i 42). Po jego śmierci nieruchomości te przypadły żonie Dorocie i synowi Józefowi. Pozostawił po sobie księgę dłużników sklepu kolonialnego (1716–1728) i „książkę domowych rachunków” (z 1730 roku). Z Dorotą, córką burmistrza i rajcy krakowskiego Jana Gaudentego Zacherli (nr 547) miał syna Józefa, bakałarza nauk wyzwolonych na Uniwersytecie Krakowskim. Zmarł przed 9 czerwca 1736 roku. Krzesło rajcy przejął po nim Andrzej Aleksander Kikulinus (nr 606).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 68 z wpisem o wyborze do rady na miejsce
po zmarłym Tomaszu Marcinkowskim (nr 582) nowego rajcy Franciszka Soldadiniego (nr 602), czego dokonano za kadencji
burmistrzowskiej Stanisława Węgrzynowicza w 1726 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 68)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 68 z wpisem o wyborze do rady na miejsce po zmarłym Tomaszu Marcinkowskim (nr 582) nowego rajcy Franciszka Soldadiniego (nr 602), czego dokonano za kadencji burmistrzowskiej Stanisława Węgrzynowicza w 1726 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 68)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska