Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Straus zwany Struś

Rajca 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556
Burmistrz 1543, 1544, 1545, 1546

Stanislaus (Stano) Strauss (Strausz, Strup, Strus)

Kupiec, złotnik, syn prawdopodobnie Stanisława Strausa kuśnierza, pochodzącego z Norymbergi. W latach 1539 oraz 1541–1542 pełnił urząd ławnika sądowego, w roku 1542 zasiadł w Sądzie Wyższym Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. Do rady miejskiej uzyskał nominację w roku 1543. Zasiadał w niej przez blisko 14 lat, chociaż nie bez przejściowych kłopotów – w 1546 roku rajcy podjęli decyzję o usunięciu go z urzędu, swoją decyzję wyjaśniając tym, iż jego nominacja była samowolą wojewody, który przeprowadził ją bez konsultacji z radą. Po interwencji królewskiej Stanisław powrócił jednak do kolegium rajcowskiego. Czterokrotnie otrzymywał powołanie do rady urzędującej, pełniąc wówczas funkcję burmistrza. Mimo wcześniejszej niechęci rajców do jego osoby, w latach 1554–1555 powierzano mu funkcję lonera. Jako burmistrz w 1546 roku stanął na czele komisarzy powołanych przez radę do rewizji oprotestowanej przez pospólstwo nowej procedury dla sądowych spraw cywilnych. W roku 1545 wraz z rajcą Piotrem Tanigelem (nr 328) pobierał czopowe. Był złotnikiem, miał swój warsztat, porzucił jednak ten fach – w 1533 roku występował już jako prowadzący miejską postrzygalnię sukna. W następnych latach zajmował się handlem, dostarczając wino i oliwę na potrzeby królewskiego dworu. Żonaty był dwukrotnie, z Barbarą i Katarzyną. Zmarł w roku 1556. Wdowa po Stanisławie przez wiele lat dzierżawiła od miasta postrzygalnię sukna położoną w Rynku na targu solnym. Syn Erazm nabył wieś Kamyszów, starał się wejść do stanu szlacheckiego. 

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1545–1547 strona 76 z nagłówkiem otwierającym wpisy spraw
za kadencji burmistrzowskiej Stanisława Strausa w 1545 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 440, s. 76)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1545–1547 strona 76 z nagłówkiem otwierającym wpisy spraw za kadencji burmistrzowskiej Stanisława Strausa w 1545 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 440, s. 76)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska