Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Skwarczyński

komisarz Obwodu II 1855

                        

Obwieszczenie z 1855 r. przywołujące podział Krakowa na 3 obwody miejskie i w związku z tym
komunikujące o obsadzeniu stanowisk komisarzy kierujących obwodami – tu także o komisarzu
Stanisławie Skwarczyńskim. W kwestii użytego w obwieszczeniu nazewnictwa urzędu patrz s. 141
(DRzWKK z 1855 r., nr 97, s. 387)
Obwieszczenie z 1855 r. przywołujące podział Krakowa na 3 obwody miejskie i w związku z tym komunikujące o obsadzeniu stanowisk komisarzy kierujących obwodami – tu także o komisarzu Stanisławie Skwarczyńskim. W kwestii użytego w obwieszczeniu nazewnictwa urzędu patrz s. 141 (DRzWKK z 1855 r., nr 97, s. 387)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska