A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Rapp starszy

Rajca 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631
Burmistrz 1604, 1606, 1612, 1615, 1621, 1625

Stanislaus Rap (Rabb)

Kupiec, syn Jana, ławnika Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim, i Barbary z Berów. W latach 1601–1603 był ławnikiem miejskim. Na urząd rajcy powołano go w roku 1604, zajął wówczas miejsce po Stanisławie Szembeku (nr 427). Sześć razy wszedł do rady urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Szczególnie interesował się sprawami finansów miejskich i budownictwa. Wchodził w skład komisji zajmującej się sprawą przeniesienia topni wosku spod bramy Nowej na inne miejsce. W roku 1611 współpracował przy ustalaniu nowych czynszów w kramach i jatkach, a w 1626 roku przy szacowaniu majątku mieszczan i ustalaniu wielkości kontrybucji nałożonej przez sejm. Od roku 1622 przez cztery lata administrował Wagą Wielką i składem ołowiu, a potem przez dwa lata Wagą Mniejszą. W 1608 roku powierzono mu funkcję prowizora szpitala św. Ducha. W latach 1623–1629 był edylem kościoła Mariackiego, ale doszło do konfliktu między nim a archiprezbiterem – spór łagodzili rajcy na czele z burmistrzem Krzysztofem Słowikowskim (nr 465). W sporach między radą a pospólstwem usiłował ograniczać prawa tego drugiego, był w składzie delegacji udającej się w tej sprawie do Warszawy w roku 1626. Handlował na hurtową skalę woskiem, z austriackiego Krems importował kosy, miał swoją słodownię. Zajmował się też bankierstwem, często udzielał pożyczek miastu. Miał dom przy ul. Szczepańskiej („Pod Gruszką”, nr 1) i dom przy rogu ulic św. Jana i Poselskiej („Pod Bażanty”). Dzierżawił podkrakowską wieś Bolechowice, która należała do biskupstwa krakowskiego. Wstąpił do Bractwa Miłosierdzia. Mocno wspierał jezuitów. Ożenił się z Elżbietą, córką Jana Pipana (nr 419). Miał trzech synów: Jan zginął w Niemczech, Justus umarł w niemowlęctwie, a Stanisław – w przyszłości rajca i burmistrz (nr 490) – okazał się bezpłodny. Stanisław Rapp zginął śmiercią samobójczą – powiesił się 20 marca 1631 roku.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1602–1607 strony 1050–1051 z nagłówkiem wpisów spraw
za kadencji burmistrzowskiej Stanisława Rappa w 1606 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 456, s. 1050–1051)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1602–1607 strony 1050–1051 z nagłówkiem wpisów spraw za kadencji burmistrzowskiej Stanisława Rappa w 1606 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 456, s. 1050–1051)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności