A+ A A-

Spisy chronologiczny i alfabetyczny wójtów i...

Tom:
strona:

Spisy chronologiczny i alfabetyczny wójtów i burmistrzów miasta Kleparza

                                                                        

Ze sporządzonego w 1785 roku planu pod nazwą Planta Miasta Krakowa z Przedmieściami Roku MDCCLXXXV zrobiona, znanego
jako „Plan kołłątajowski” ze względu na osobę Hugona Kołłątaja, ówczesnego rektora Akademii Krakowskiej, który zlecił jego wyrysowanie;
wycinek obrazujący miasto Kleparz zlokalizowane na północ od bramy Floriańskiej z Barbakanem i bramy Sławkowskiej (uwaga: plan
zorientowany został nietypowo, róża wiatrów wskazuje północ w kierunku dolnego prawego rogu planu). Miasto zamykało się w kwartale
wytyczonym po południowej stronie linią murów krakowskich między ulicami Szpitalną a Sławkowską, po północnej stronie granicą
z jurydyką Pędzichów, biegnącą za kościołem św. Floriana, po zachodniej stronie z ul. Długą, za którą na zachód rozciągała się już jurydyka
Biskupie, a po wschodniej stronie linią sięgającą po dzisiejszą ul. Zacisze (RK 1977, t. XLVIII)
Ze sporządzonego w 1785 roku planu pod nazwą Planta Miasta Krakowa z Przedmieściami Roku MDCCLXXXV zrobiona, znanego jako „Plan kołłątajowski” ze względu na osobę Hugona Kołłątaja, ówczesnego rektora Akademii Krakowskiej, który zlecił jego wyrysowanie; wycinek obrazujący miasto Kleparz zlokalizowane na północ od bramy Floriańskiej z Barbakanem i bramy Sławkowskiej (uwaga: plan zorientowany został nietypowo, róża wiatrów wskazuje północ w kierunku dolnego prawego rogu planu). Miasto zamykało się w kwartale wytyczonym po południowej stronie linią murów krakowskich między ulicami Szpitalną a Sławkowską, po północnej stronie granicą z jurydyką Pędzichów, biegnącą za kościołem św. Floriana, po zachodniej stronie z ul. Długą, za którą na zachód rozciągała się już jurydyka Biskupie, a po wschodniej stronie linią sięgającą po dzisiejszą ul. Zacisze (RK 1977, t. XLVIII)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności