A+ A A-
Tom:
strona:

SPIS I

SPIS I

 

Poniżej pełne zestawienie laureatów medalu „Cracoviae Merenti” w zróżnicowaniu na trzy klasy, w porządku wynikającym z numeracji odznaczeń w obrębie każdej z klas wraz z datą przyznania oraz datą wręczenia medalu i dyplomu – według stanu na koniec roku 2021. Podane stanowiska i funkcje uhonorowanych aktualne dla chwili nadania tytułu.

 

LAUREACI MEDALU „CRACOVIAE MERENTI” DO KOŃCA ROKU 2021
NR ODZNACZONY DATA PRZYZNANIA DATA WRĘCZENIA
MEDAL ZŁOTY
1

Jan Paweł II

w 35-lecie sakry biskupiej i 15-lecie pontyfikatu papieskiego
24.09.1993 24.10.1993
2

Biskupstwo Krakowskie

w 1000-lecie ustanowienia
9.06.1999 12.05.2000
3

Uniwersytet Jagielloński

w 600-lecie odnowienia
7.07.1999 12.05.2000
4

Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie

w 440-lecie ufundowania srebrnego kura
27.04.2005 5.06.2005
5

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

w 400-lecie uruchomienia
15.04.2009 27.05.2009
6

Krakowska Kongregacja Kupiecka

w 600-lecie pierwszego udokumentowanego wzmiankowania
28.04.2010 2.06.2010
7

Zamek Królewski na Wawelu

w 80-lecie powstania Muzeum – Zbiorów Sztuki na Wawelu
8.07.2020 12.07.2021
MEDAL SREBRNY
1

Krzysztof Penderecki

kompozytor, dyrygent, b. rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
10.12.1993 10.12.1993
2

Karolina Lanckorońska

historyk sztuki, ofiarodawczyni rodzinnych zbiorów dzieł sztuki
24.01.1995 13.03.1995
3

Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz-Wajda

reżyser filmowy i teatralny oraz aktorka, reżyserka i scenografka
24.01.1995 24.04.1995
4

Jerzy Turowicz

dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”
26.04.1995 24.05.1995
5

Jerzy Wyrozumski

historyk, profesor nauk humanistycznych, sekretarz generalny PAU
26.04.1995 24.05.1995
6

Peter Schönlein

nadburmistrz miasta Norymbergi, organizator współpracy z Krakowem
6.03.1996 22.06.1996
7

Karl Dedecius

niemiecki tłumacz i popularyzator polskiej literatury
8.01.1997 30.04.1997
8

Jan Deszcz

lekarz chirurg, współzałożyciel Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
8.01.1997 8.03.1997
9

Ludwik Piechnik

ks. jezuita, historyk, organizator instytucji opiekuńczo-wychowawczych
8.01.1997 8.03.1997
10

Jacek Woźniakowski

historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, b. prezydent Krakowa
8.01.1997 30.04.1997
11

Jan Nowak-Jeziorański

emigracyjny kurier, b. dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
10.09.1997 12.11.1997
12

Jerzy Nowosielski

artysta malarz, rysownik, pisarz ikon, profesor sztuk plastycznych
14.04.1999 5.06.1999
13

Józef Mońko

zakonnik, przełożony krakowskiego klasztoru OO. Kapucynów
17.05.2000 5.06.2000
14

Zbigniew Stanisław Chojnacki

prawnik, właściciel hotelu Pollera, starszy Arcybractwa Miłosierdzia
17.05.2000 5.06.2000
15

Miejska Państwowa Straż Pożarna w Krakowie

w 130-lecie powołania krakowskiej miejskiej zawodowej straży pożarnej
21.05.2003 5.06.2003
16

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

w 80-lecie otwarcia i pierwszej inauguracji roku akademickiego
12.05.2004 5.06.2004
17

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

w 85-lecie otwarcia i pierwszej inauguracji roku akademickiego
27.04.2005 5.06.2005
18

Klub Sportowy „Cracovia” i Towarzystwo Sportowe „Wisła”

w 100-lecie powołania do życia
11.10.2006 27.10.2006
19

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

w 30-lecie powstania
23.05.2007 30.10.2007
20

Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego i Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

w 100-lecie inauguracji ruchu skautingowego na ziemiach polskich
7.05.2008 8.10.2010
21

Akademicki Związek Sportowy w Krakowie

w 100-lecie powstania
15.04.2009 24.06.2009
22

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

w 120-lecie działalności
25.05.2011 13.10.2011
23

Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie

w 500-lecie działalności
21.03.2012 10.05.2012
24

Radio Kraków

w 85-lecie działalności
21.03.2012 5.06.2012
25

Arka Pana – Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie

w 60-lecie istnienia parafii i 35-lecie konsekracji kościoła
25.04.2012 19.09.2012
26

Komisja Robotnicza Hutników Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Krakowie

w 25-lecie wiosny Solidarności '88
10.07.2013 18.09.2013
27

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

w 120-lecie krakowskiego samorządu lekarskiego
10.07.2013 8.11.2013
28

Franciszek Macharski

ks. kardynał, b. arcybiskup metropolita krakowski

23.09.2015 10.12.2015
29

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

w 120-lecie działalności
12.04.2017 5.06.2017
30

Jan Andrzej Kłoczowski

o. dominikanin, profesor teologii Papieskiej Akademii Teologicznej
30.08.2017 4.10.2017
31

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Muzeum Krakowa

w 120-lecie powołania do życia
8.05.2019 11.12.2019
32

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

w 200-lecie istnienia uczelni
8.07.2020 5.10.2020
33

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

najstarsza polska uczelnia pedagogiczna
8.07.2020 14.10.2020

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności