A+ A A-

Słowo wstępne II

Tom:
strona:

Słowo wstępne II

 

  Szanowni Państwo. Trzymacie w rękach niezwykłą publikację o symbolach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wydaną przy okazji pięknego jubileuszu. W 2020 roku obchodzimy bowiem 30-lecie samorządu.

  Pierwszy artykuł w ustawie o samorządzie gminnym stanowi: Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Drugi natomiast dodaje: Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Twórcy ustawy o samorządzie gminnym uznali zatem, że samostanowienie o sobie przez gminy, czyli podejmowanie decyzji oraz ich realizacja, jest najlepszą formą decydowania o rozwoju lokalnych społeczności. To właśnie wspólnota samorządowa, czyli mieszkańcy miast, gmin, powiatów, wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinny rozwijać się ich małe ojczyzny.

  Jubileusze są dobrą okazją do refleksji. A 30 lat to wystarczający czas, by próbować dokonać oceny i wyciągnąć wnioski. Odpowiedni, by zadać pytania i próbować znaleźć na nie odpowiedzi. W roku 2020 czynimy to w samorządowym gronie, w przyszłości zrobią to także politolodzy oraz historycy. Warto jednak podkreślić,

że Kraków na przestrzeni wieków najlepiej rozwijał się, gdy rządzony był przez samorząd.

  Jubileusz 30-lecia samorządu świętujemy razem z innym, równie ważnym – 650-leciem herbu krakowskiego.

  Pierwsza wzmianka o herbie krakowskim pojawiła się w zapisach kronikarza Janka z Czarnkowa pod datą 7 listopada 1370 roku, natomiast najstarsze wyobrażenie herbu zachowało się na dzwonie z kościoła Mariackiego z drugiej połowy XIV wieku.

  Herb i inne symbole miejskie pełnią rolę nie tylko identyfikacyjną. Podkreślają również niezależność samorządu, spajają jego społeczność i są oznaką lokalnego patriotyzmu. Herb przez wieki zmieniał swe oblicze, ale jako znak wspólnoty samorządowej trwa po dziś dzień i jest jednym z oficjalnych symboli miasta, pośród chorągwi, flagi i pieczęci miasta. Pielęgnowanie ich wizerunku oraz ich ochrona jest obowiązkiem samorządu. Rada Miasta Krakowa czyni to, podejmując odpowiednie uchwały. Autorzy niniejszej publikacji zadbali o coś jeszcze, o pamięć o symbolach, które przez wieki stanowiły o naszej tożsamości. Życzę, by lektura tej arcyciekawej publikacji przyniosła Państwu równie dużo radości, jak mnie.

 

Dominik Jaśkowiec

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności