A+ A A-

Słowo wstępne I

Tom:
strona:

Słowo wstępne I

 

  W Krakowie, liczącym obecnie nieco ponad 750 tysięcy mieszkańców, żyje prawie 10 tysięcy 30-latków – rówieśników współczesnego samorządu. Przyszli na świat w roku, w którym odrodził się polski samorząd terytorialny i w którym Kraków rozpoczął nowy rozdział swoich dziejów. Weszli w dorosłe życie, gdy samorząd był już strukturą stabilnie ukształtowaną i mocno wrośniętą w tkankę kraju.

  Autonomia gminy to jedynie trwała podwalina państwa, to siła żywotna, niewyczerpana – pisał pierwszy prezydent Krakowa prof. Józef Dietl, a słuszności tych słów dowodzi również najnowszy, 30-letni rozdział dziejów krakowskiego samorządu. Przyglądając się uważnie wielowiekowej historii Krakowa, nie sposób nie zauważyć, że za każdym razem, gdy Kraków był samorządny, a jego społeczność podmiotowa, miasto pomyślnie się rozwijało. Kraków staropolski – poprowadzony przez rajców i burmistrzów do „złotego wieku” w czasach zygmuntowskich, Kraków galicyjski – autonomiczny, z prezydentami Dietlem, Zyblikiewiczem i Leo, ukoronowany utworzeniem Wielkiego Krakowa, następnie Kraków w drugiej, niepodległej

Rzeczypospolitej – rozpięty między dwiema wojnami światowymi i jak cała ówczesna Polska pełen dynamiki, i wreszcie Kraków Rzeczypospolitej trzeciej, odrodzonej – rozwijający się i wykorzystujący dany mu szczęśliwymi splotami historii czas. To wszystko Kraków sam się rządzący – samorządny.

  W naszym myśleniu o współczesności i przyszłości nie zapominajmy o tym, co nam zostawiły minione pokolenia, o historii Krakowa i jego samorządu, o naszych obowiązkach jako dziedziców stołeczno-królewskiego grodu. Niech służy temu między innymi niniejszy album i przesłanie zawarte w symbolach Krakowa – symbolach budujących przez wieki tożsamość miasta i jego specyficzny, znany jako „krakowski”, klimat.

  Wieczna obecność symboli w przestrzeni miasta sprawia z kolei, że paradoksalnie stają się czasem niewidoczne. I dlatego właśnie w roku jubileuszu 30-lecia samorządu w Polsce chcielibyśmy je Państwu przypomnieć, a także ukazać, jak silnie wrosły w naszą rzeczywistość. Mam nadzieję, że lektura niniejszej książki będzie dla Państwa prawdziwą krakowską przyjemnością…

 

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności