A+ A A-
Tom:
strona:

Sławomir Mrożek

tytuł honorowego obywatela nadany 8 czerwca 1990 roku

…w uznaniu Jego zasług dla kultury polskiej i światowej jako pisarza, rysownika i dramaturga; Jego roli w zwalczaniu totalitaryzmu i ludzkiej głupoty… (z zapisu w dyplomie – MK, nr inw. R-1776)

Sławomir Mrożek

 

dramatopisarz, prozaik, rysownik

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 20 czerwca 1990 r. w Pałacu Wielopolskich. Sławomir Mrożek w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Sławomir Mrożek, pisarz i rysownik, dramaturg. Urodzony 29 czerwca 1930 r. w Borzęcinie w powiecie brzeskim. Ukończył Liceum im. Nowodworskiego w Krakowie, w 1950 r. zadebiutował jako rysownik, w 1953 r. jako literat, pierwszą sztukę teatralną (Policja) wydał w 1958 r. Dramatem Tango z 1964 r. zdobył światowy rozgłos. Związany z krakowskimi tygodnikami: publikował rysunki w „Przekroju”, prowadził rubrykę satyryczną w „Życiu Literackim”. W 1963 r. wyemigrował, przebywał we Francji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech. Ostatecznie osiadł w Meksyku na ranczu La Epifania. Autor listów protestacyjnych: w 1968 r. przeciwko zdławieniu „praskiej wiosny”, w 1981 r. przeciwko stanowi wojennemu w Polsce. W 1996 r. powrócił do kraju, zamieszkał w Krakowie – tu powstała jego autobiografia. W 2008 r. przeniósł się do francuskiej Nicei. Odznaczony Krzyżem Wielkim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim Orderem Narodowym Legii Honorowej. Doktor h.c. m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł 15 sierpnia 2013 r. w Nicei; spoczął w Krakowie w Panteonie Narodowym przy kościele św.św. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr I/6/90 podjętą 8 czerwca 1990 r. na posiedzeniu inauguracyjnym nowo wybranej, odrodzonej Rady. W tym też dniu funkcję przewodniczącego tego organu objął Kazimierz Barczyk. 20 czerwca tegoż roku Rada Miasta wybrała na prezydenta miasta Jacka Woźniakowskiego. Na tym samym posiedzeniu nastąpiło wręczenie dyplomu honorowego obywatelstwa Sławomirowi Mrożkowi. Wyróżnienie miało miejsce w jubileusz 60-lecia urodzin uhonorowanego oraz 40-lecia debiutu jako rysownika. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa (patrz także s. 130).

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa; wręczenie oryginału dyplomu przez przewodniczącego RMK (przy laureacie metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski); po lewej stronie uhonorowany podczas wystąpienia.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności