Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Sidzina

Zobacz również

                                                         

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Sidzina w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie
w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego
centrum Sidziny w rejonie dzisiejszej ulicy Wrony
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Sidzina w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Sidziny w rejonie dzisiejszej ulicy Wrony
Centralny fragment Sidziny na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Sidzina w 1850 roku oraz pochodzący
z 1845 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Sidzina oraz lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 565 I–IV; sygn. 29/280/1445, k. 1)
Centralny fragment Sidziny na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Sidzina w 1850 roku oraz pochodzący z 1845 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Sidzina oraz lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 565 I–IV; sygn. 29/280/1445, k. 1)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska