A+ A A-
Tom:
strona:

Sebastian Girtler

senator prezydujący 1 lipca 1832 - 31 lipca 1832

Lekarz, doktor medycyny, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego (Szkoły Głównej Krakowskiej), urodzony w 1767 roku w Krakowie. Syn kupca Jana Ewangelisty, przybysza z Tyrolu, i Barbary z Mączyńskich. W 1782 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim, był nauczycielem w Winnicy na Ukrainie, w Sandomierzu i Krakowie. Po uzyskaniu w 1791 roku stopnia doktora filozofii i nauk wyzwolonych podjął studia medyczne, równolegle pracując w archiwum uniwersyteckim. W 1794 roku zgłosił akces do powstania kościuszkowskiego, objął opieką szpital wojskowy w zabudowaniach kościoła św. św. Piotra i Pawła, został sztabschirurgiem. Po uzyskaniu w 1795 roku w Szkole Weterynaryjnej w Wiedniu doktoratu z medycyny podjął praktykę jako lekarz dzielnicowy, rozpoczął wykłady na Wydziale Medycznym, był też prokuratorem generalnym dóbr uniwersyteckich. W 1810 roku został profesorem medycyny sądowej, w 1815 roku uzyskał katedrę weterynarii. Wtedy też wszedł w skład Komitetu Akademickiego przygotowującego statut uniwersytetu. Ściśle współpracował w tym zakresie z Hugonem Kołłątajem. Był dziekanem Wydziału Lekarskiego, a w latach 1821–1823 i 1827– –1831 rektorem uniwersytetu – w najcięższym okresie ograniczania jego autonomii. W maju 1831 roku wszedł z ramienia uniwersytetu do Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa. Rok później, w lipcu, na miesiąc stanął na czele miasta jako senator prezydujący, pełniący obowiązki prezesa Senatu. Posiadał status senatora dożywotniego, jednak w kwietniu 1833 roku został tej godności pozbawiony przez Komisję Reorganizacyjną mocarstw opiekuńczych, mającą usunąć „elementy rewolucyjne” przed wprowadzeniem nowej konstytucji Rzeczypospolitej Krakowskiej. Należał do Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (w latach 1821–1831 był jego prezesem) i Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Był żonaty z Franciszką z Fuschów, miał czworo dzieci, w tym Kazimierza, pamiętnikarza. Zmarł 15 sierpnia 1833 roku w Krzeszowicach. Pochowano go w kościele farnym w Trzebini, dzieci ufundowały epitafium w kościele św. Anny w Krakowie.

Portret Sebastiana Girtlera, grafika Józefa Sonnata (Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. NI 6828)
Portret Sebastiana Girtlera, grafika Józefa Sonnata (Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. NI 6828)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności