Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Pelczer

Rajca 1446, 1451
Burmistrz 1446, 1451

Petrus Pelczwer (Pelcer, Pochler)

Mieszczanin krakowski, kuśnierz. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1437-1451. Karierę we władzach miasta rozpoczął w roku 1443, obejmując urząd ławnika sądowego. Pełnił go także w kolejnych latach: 1444 i 1445. Godność rajcy miejskiego otrzymał w roku 1446, uzyskując nominację do rady urzędującej, której członkowie w przyjętej kolejności pełnili funkcję burmistrza miasta. W radzie został wzmiankowany także w roku 1451. Był siostrzeńcem majętnego i wpływowego złotnika krakowskiego Jana Pferda. W roku 1439 Jan Pferd złożył wobec sądu ławniczego swoją ostatnią wolę, czyniąc wykonawcami testamentu rajcę Piotra Tarnowa (nr 217) i swego siostrzeńca, Piotra. Piotrowi pierwotnie miał przypaść w udziale warsztat złotniczy Jana Pferda, ostatecznie jednak wuj wycofał się z tego zapisu. Piotr w roku 1442 był właścicielem domu położonego przy Rynku, nabył też dom przy ul. Garncarskiej (obecnie Gołębia). Po roku 1451 w księgach miejskich brak jest wpisów dotyczących jego działalności.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1412–1449 strony 403–404 z wpisem z 1439 roku, zawierającym zeznanie
testamentowe Jan Pferda, złotnika, złożone wobec ławy miejskiej, w którym na wykonawców swojej ostatniej woli wyznaczył
rajcę Piotra Tarnowa (nr 217) oraz swego siostrzeńca Piotra Pelczera – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 428, s. 403–404)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1412–1449 strony 403–404 z wpisem z 1439 roku, zawierającym zeznanie testamentowe Jan Pferda, złotnika, złożone wobec ławy miejskiej, w którym na wykonawców swojej ostatniej woli wyznaczył rajcę Piotra Tarnowa (nr 217) oraz swego siostrzeńca Piotra Pelczera – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 428, s. 403–404)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska