Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Okszmar

rajca 1452, 1456, 1457, 1458, 1463, 1465
burmistrz 1452, 1456, 1457, 1458, 1463, 1465

Petrus Okchsmar (Ochsner)

Powroźnik. W latach 1449–1451 opiekun szpitala dla trędowatych św. Walentego, później wieloletni rajca. W 1449 roku zakupił za 24 grzywny od byłego wójta kleparskiego i przyszłego rajcy Mikołaja Zaszczytowskiego (nr 4) ogród położony w jurydyce Biskupie, za kościołem Krzyża Świętego. Transakcję tę stwierdzono przed sądem gajonym, na którym ławie przewodniczył podwójci kleparski Jan, zastępujący wójta Mikołaja Sobowskiego. W 1452 roku Piotr jako burmistrz przewodził radzie przyjmującej oświadczenie przyszłego rajcy Jana Zakrzowskiego (nr 11) o sprzedaży domu z ogrodem Maciejowi z Łabiszyna, dziekanowi i kanonikowi kolegiaty św. Floriana. Jako rajca brał udział w 1456 roku w uchwalaniu statutu cechu tkaczy i barchanników kleparskich. Jako zmarły został odnotowany w 1465 roku, gdy rada miejska dokonała otwarcia jego testamentu sporządzonego w 1463 roku i potwierdzenia jego mocy. Zapisał w nim narzędzia swojego rzemiosła powroźniczego cechowi powroźników kleparskich. Był fundatorem i donatorem altarii w kościele św. Floriana.

Dokument wydany w 1452 roku w Krakowie, w którym rajcy kleparscy, wraz z Piotrem Okszmarem, ówcześnie
burmistrzem miasta, oświadczyli, że Jan Zakrzowski (nr 11) sprzedał z prawem odkupu (na wyderkauf) dom wraz
z ogrodem za 13 złotych florenów węgierskich Maciejowi z Łabiszyna, dziekanowi i kanonikowi kolegiaty św. Floriana,
które to pieniądze wyłożone zostały z legatu testamentowego Mikołaja Kozłowskiego, profesora teologii; przy dokumencie
na pergaminowych paskach pieczęć radziecka kleparska – oraz zbliżenie pieczęci, zapisu imienia i funkcji
burmistrzowskiej (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dok. perg. 136)
Dokument wydany w 1452 roku w Krakowie, w którym rajcy kleparscy, wraz z Piotrem Okszmarem, ówcześnie burmistrzem miasta, oświadczyli, że Jan Zakrzowski (nr 11) sprzedał z prawem odkupu (na wyderkauf) dom wraz z ogrodem za 13 złotych florenów węgierskich Maciejowi z Łabiszyna, dziekanowi i kanonikowi kolegiaty św. Floriana, które to pieniądze wyłożone zostały z legatu testamentowego Mikołaja Kozłowskiego, profesora teologii; przy dokumencie na pergaminowych paskach pieczęć radziecka kleparska – oraz zbliżenie pieczęci, zapisu imienia i funkcji burmistrzowskiej (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dok. perg. 136)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska