Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Geytan

Rajca 1395, 1396, 1397, 1398, 1402, 1407, 1408, 1409, 1410
Burmistrz 1395, 1396, 1397, 1398, 1402, 1407, 1408, 1409, 1410

Petrus Gythan (Geyton)

Mieszczanin krakowski trudniący się handlem, operacjami finansowymi i obrotem nieruchomościami. Odnotowany w latach 1391-1410. Sprawował urząd ławniczy w latach 1391-1394, a następnie od roku 1395 zasiadał w radzie miejskiej: został powoływany do rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza. Piotr podejmował się opieki prawnej nad licznymi osobami, wśród których byli Agnieszka, wdowa po rajcy Piotrze Melczerze (nr 88), oraz Mateusz, kanonik krakowski i kanclerz Dobrzyna. Był właścicielem wielu nieruchomości, w tym ogrodów położonychw Czarnej Wsi, które wydzierżawiał, oraz kramów w mieście. W roku 1394 nabył od Franciszka Trutila dom znajdujący się przy ul. Żydowskiej (obecnie św. Anny). Rok później sprzedał swój dom położony przy ul. Szkolnej (obecnie Sienna), obok domu rajcy Piotra Brigera (nr 171), by w tym samym roku zakupić od Jana z Troppa dom usytuowany przy ul. św. Jana oraz kolejny dom od synów zmarłego Mikołaja Wierzynka. Jeden z jego domów sąsiadował z domem Stanisława z Muchowa (nr 138): w 1393 roku sąsiedzi doszli do porozumienia w sprawie okien w dzielącym ich posesje murze. Piotr ożenił się z Magdaleną, miał syna Mikołaja. Zmarł przed 24 października 1411 roku, kiedy to Magdalena wystąpiła już jako wdowa.

Z księgi rady miejskiej, obejmującej lata 1392–1422 strony 354–355 z wpisem z roku 1409, w którym Piotr Geytan
występuje jako pełniący wówczas funkcję burmistrza – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 427, s. 354–355)
Z księgi rady miejskiej, obejmującej lata 1392–1422 strony 354–355 z wpisem z roku 1409, w którym Piotr Geytan występuje jako pełniący wówczas funkcję burmistrza – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 427, s. 354–355)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska