A+ A A-
Tom:
strona:

Olszanica

Zobacz również

                                               

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Olszanica w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie
w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum
Olszanicy w rejonie Potoku Olszanickiego, dopływu Rudawy
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Olszanica w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Olszanicy w rejonie Potoku Olszanickiego, dopływu Rudawy
Centrum Olszanicy na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Olszanica w 1850 roku oraz
pochodzący z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Olszanica i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 402 I, V; sygn. WM 563a, nlb.)
Centrum Olszanicy na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Olszanica w 1850 roku oraz pochodzący z 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Olszanica i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 402 I, V; sygn. WM 563a, nlb.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności