Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Olgierd Niedziałkowski

Zobacz również
kierownik Miejskiego Urzędu Obwodowego II 1941 - 1942

                                                     

Z akt Starostwa Miejskiego Krakowskiego Różne zarządzenia Generalnego
Gubernatora i Starosty miejskiego przesłane do Urzędów Obwodowych w celu
zastosowania 1940–1944, Korespondencja Urzędów Obwodowych z Urzędem
Głównym, Sprawozdania z działalności 1944 rok pismo wewnątrzurzędowe
sporządzone w 1942 r. przez kierownika Olgierda Niedziałkowskiego
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SMKr 77, s. 9–10)
Z akt Starostwa Miejskiego Krakowskiego Różne zarządzenia Generalnego Gubernatora i Starosty miejskiego przesłane do Urzędów Obwodowych w celu zastosowania 1940–1944, Korespondencja Urzędów Obwodowych z Urzędem Głównym, Sprawozdania z działalności 1944 rok pismo wewnątrzurzędowe sporządzone w 1942 r. przez kierownika Olgierda Niedziałkowskiego (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. SMKr 77, s. 9–10)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska