Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Obwód (dzielnica 1951-1954) – VIII

                              

Obwód VIII według stanu z roku 1951 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1957 r. – dzielnica administracyjna
z wyjątkiem fragmentów Prądnika Czerwonego i Rakowic analogiczna do Obwodu VIII z poprzedniego podziału wewnętrznego
miasta, obejmująca zatem w całości dzielnice katastralne XXXVIII–Prądnik Biały, XXXIX–Witkowice,
XL–Górka Narodowa i XLII–Olsza oraz dzielnice katastralne XLI–Prądnik Czerwony i XLIII–Rakowice, jednak bez
wschodnich ich fragmentów, włączonych do Dzielnicy Nowa Huta. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe
podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Obwód VIII według stanu z roku 1951 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1957 r. – dzielnica administracyjna z wyjątkiem fragmentów Prądnika Czerwonego i Rakowic analogiczna do Obwodu VIII z poprzedniego podziału wewnętrznego miasta, obejmująca zatem w całości dzielnice katastralne XXXVIII–Prądnik Biały, XXXIX–Witkowice, XL–Górka Narodowa i XLII–Olsza oraz dzielnice katastralne XLI–Prądnik Czerwony i XLIII–Rakowice, jednak bez wschodnich ich fragmentów, włączonych do Dzielnicy Nowa Huta. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska