Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Obwód (dzielnica 1938-1941) – VI

                        

Obwód VI według stanu z roku 1938 na przywołanym wcześniej planie miasta z ok. 1939 r. – dzielnica podgórska, położona na
prawym brzegu Wisły, obejmująca oprócz Podgórza także Zakrzówek, Dębniki, Ludwinów i Płaszów. Tereny te stanowiły dzielnice
katastralne, których zewnętrzne granice co do zasady wytyczały granice tej dzielnicy administracyjnej. W przyszłości obszar ten,
powiększony o tereny przyłączone do Krakowa w 1941 r., a leżące po tej stronie Wisły, stanie się trzonem powstałej w 1954 r. dużej
dzielnicy administracyjnej Podgórze.
Obwód VI według stanu z roku 1938 na przywołanym wcześniej planie miasta z ok. 1939 r. – dzielnica podgórska, położona na prawym brzegu Wisły, obejmująca oprócz Podgórza także Zakrzówek, Dębniki, Ludwinów i Płaszów. Tereny te stanowiły dzielnice katastralne, których zewnętrzne granice co do zasady wytyczały granice tej dzielnicy administracyjnej. W przyszłości obszar ten, powiększony o tereny przyłączone do Krakowa w 1941 r., a leżące po tej stronie Wisły, stanie się trzonem powstałej w 1954 r. dużej dzielnicy administracyjnej Podgórze.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska