Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Obwód (dzielnica 1938-1941) – IV

                           

Obwód IV według stanu z roku 1938 na przywołanym wcześniej planie miasta z ok. 1939 r. – dzielnica kleparska, obejmująca Nową
Wieś, Łobzów, Krowodrzę, Kleparz i Warszawskie, czyli pięć dzielnic katastralnych, których zewnętrzne granice co do zasady wytyczały
granice Obwodu. W przyszłości obszar ten, pomniejszony o Nową Wieś, Łobzów i Warszawskie, ale powiększony o przyległe tereny
przyłączone do Krakowa w 1941 r., stanie się w 1954 r. trzonem dużej dzielnicy administracyjnej Kleparz. Teren położony między
al. Słowackiego i ul. Kamienną a Plantami będzie oczekiwał na przyłączenie do dzielnicy śródmiejskiej aż do roku 1973. Użyte przy
powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Obwód IV według stanu z roku 1938 na przywołanym wcześniej planie miasta z ok. 1939 r. – dzielnica kleparska, obejmująca Nową Wieś, Łobzów, Krowodrzę, Kleparz i Warszawskie, czyli pięć dzielnic katastralnych, których zewnętrzne granice co do zasady wytyczały granice Obwodu. W przyszłości obszar ten, pomniejszony o Nową Wieś, Łobzów i Warszawskie, ale powiększony o przyległe tereny przyłączone do Krakowa w 1941 r., stanie się w 1954 r. trzonem dużej dzielnicy administracyjnej Kleparz. Teren położony między al. Słowackiego i ul. Kamienną a Plantami będzie oczekiwał na przyłączenie do dzielnicy śródmiejskiej aż do roku 1973. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska