Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Obwód (dzielnica 1928-1937) – III

                        

Obwód III według stanu z listopada 1928 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z 1934 r. – w granicę dzielnicy administracyjnej,
którą stanowił Obwód III, wchodziły tereny dzielnicy katastralnej II–Wawel, zasadnicza część dzielnicy katastralnej VII–Stradom oraz
dzielnica katastralna VIII–Kazimierz. Od strony zachodniej, północnej i północno-wschodniej Obwód III okalała – od Wawelu po
most kolejowy – rzeka Wisła. Północną granicę wytyczały fragmenty ulic Podzamcze, św. Gertrudy, św. Sebastiana i Dietla. Od wschodu
granica przybliżała się do nasypu kolejowego linii do Płaszowa, biegnąc m.in. ul. Halicką. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy
terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Obwód III według stanu z listopada 1928 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z 1934 r. – w granicę dzielnicy administracyjnej, którą stanowił Obwód III, wchodziły tereny dzielnicy katastralnej II–Wawel, zasadnicza część dzielnicy katastralnej VII–Stradom oraz dzielnica katastralna VIII–Kazimierz. Od strony zachodniej, północnej i północno-wschodniej Obwód III okalała – od Wawelu po most kolejowy – rzeka Wisła. Północną granicę wytyczały fragmenty ulic Podzamcze, św. Gertrudy, św. Sebastiana i Dietla. Od wschodu granica przybliżała się do nasypu kolejowego linii do Płaszowa, biegnąc m.in. ul. Halicką. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska