A+ A A-

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (obecnie Muzeum...

Tom:
strona:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (obecnie Muzeum Krakowa)

srebrny medal oznaczony numerem 31 przyznany 8 maja 2019 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XV/271/19)

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (obecnie Muzeum Krakowa)

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 11 grudnia 2019 r. w Pałacu Wielopolskich. Prezentacja wyróżnienia przez dyrektora Muzeum Krakowa Michała Niezabitowskiego oraz logo laureata.

 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa, instytucja miejska, placówka muzealna stanowiąca w chwili powstania w 1899 r. oddział Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa z siedzibą w jego budynku przy ul. Siennej, od 1937 r. w Domu pod Krzyżem przy obecnej ul. Szpitalnej, od 1952 r. przy ul. św. Jana, od 1965 r. w Pałacu Pod Krzysztofory przy Rynku Głównym. Usamodzielnienie Muzeum jako odrębnego zakładu miejskiego z wyjściowym zbiorem pozyskanym od Archiwum nastąpiło w 1945 r. Jako oddziały Muzeum funkcjonują: Pałac Pod Krzysztofory, Wieża Ratuszowa, Rynek Podziemny, Celestat, Barbakan, Mury Obronne, Stara Synagoga, Kamienica Hipolitów, Dom Zwierzyniecki, Dom pod Krzyżem, Rydlówka, Muzeum Podgórza, Muzeum Nowej Huty, Podziemna Nowa Huta, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Apteka pod Orłem, Ulica Pomorska, Konzentrationslager Płaszów, Thesaurus Cracoviensis (otwarty magazyn muzealny). Miasto Kraków uhonorowało Muzeum Krakowa srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” w 2019 r. w jubileusz 120-lecia utworzenia.

Srebrny medal nr 31 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XV/271/19 podjętą 8 maja 2019 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Dominik Jaśkowiec. Uhonorowanie to nastąpiło w jubileuszowym roku 120-lecia działalności Muzeum, uświetniając jego obchody. Wręczenie medalu wraz z dyplomem odbyło się 11 grudnia 2019 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Sala Obrad RMK podczas wystąpienia dyrektora, widoczne prezentowane przez pracowników Muzeum hasło promocyjne #JESTEM KRAKÓW; w foyer Sali Obrad przewodniczący RMK Dominik Jaśkowiec z uczestnikami uroczystości.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności