A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Unger

Rajca 1469
Burmistrz 1469

Nicolaus (Niclos, Niclas) Ungir (Ungier)

Mieszczanin krakowski, prawdopodobnie tożsamy z Mikołajem, starszym cechu rzeźników w latach 1435, 1440, 1470 i 1476. Współcześni Mikołajowi inni krakowscy Ungerowie parali się różnymi rzemiosłami: płatnerstwem, rymarstwem, krawiectwem, szewstwem. Mikołaj został odnotowany w aktach miejskich w latach 1435—1476. Jego udział w radzie miejskiej potwierdza akt wydany w 1469 roku przez starszych Bractwa kościoła Panny Marii, do których zaliczał się Mikołaj, dotyczący ustanowienia fundacji trzeciego ministerium przy ołtarzu św. Aleksego w kościele Mariackim, na podstawie zezwolenia wydanego przez Jana, biskupa krakowskiego. W ślad za tym rada miejska, z Mikołajem w swoim składzie, przeznaczyła corocznie 10 grzywien czynszu od sumy 280 florenów węgierskich z miejskiej postrzygali sukna na rzecz tego ołtarza. Fundację tę zatwierdził w obecności rajców w tym samym 1469 roku Stanisław ze Świeradzie, prepozyt kielecki, kanonik i oficjał generalny krakowski. Mikołaj był wzmiankowany w księdze przyjęć do prawa miejskiego w 1456 roku jako poręczający za starającego się o krakowskie obywatelstwo Michała z Nowego Miasta. 

Dokument po złożeniu w kopertę (strona dorso reprodukowana wyżej – nr 262) wydany w 1469 roku w Krakowie,
w którym Stanisław ze Świeradzic, prepozyt kielecki, kanonik i oficjał generalny krakowski,
zatwierdza w obecności rajców krakowskich erekcję trzeciego ministerium przy ołtarzu św. Aleksego
w kościele Mariackim w Krakowie; Mikołaj Unger był wówczas rajcą – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu rajcy
(Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. perg. 47)
Dokument po złożeniu w kopertę (strona dorso reprodukowana wyżej – nr 262) wydany w 1469 roku w Krakowie, w którym Stanisław ze Świeradzic, prepozyt kielecki, kanonik i oficjał generalny krakowski, zatwierdza w obecności rajców krakowskich erekcję trzeciego ministerium przy ołtarzu św. Aleksego w kościele Mariackim w Krakowie; Mikołaj Unger był wówczas rajcą – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu rajcy (Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. perg. 47)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności