A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Ramułt

Rajca 1501 - 1513
Burmistrz 1501 - 1513

Nicolaus Ramolth (Ramolt, Ramulth, Remolth)

Mieszczanin krakowski, przybyły z Zabłocia koło Przemyśla. Do prawa miejskiego Krakowa został przyjęty w 1484 roku za poręczeniem Marka Denenwolfa. Nie zasiadał w ławie miejskiej. W roku 1501 uzyskał z rąk wojewody Piotra Kmity nominację do rady miejskiej, w której zasiadał do roku 1513. Udokumentowany jest jego udział w radzie urzędującej w kadencjach 1501, 1507 i 1512; wtedy to sprawował w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W 1499 roku poręczał za Andrzeja Szczyrzykiewicza z Pabianic przy jego przyjęciu do prawa miejskiego. W roku 1501 on i jego brat Stanisław wzięli w zastaw od Jana Feliksa Oleśnickiego wieś Kobierzyn koło Krakowa. Mikołaj był właścicielem domu położonego przy ul. Brackiej, w sąsiedztwie domu rajcy Stanisława Wacława (nr 330). Był żonaty z córką rajcy Piotra Morsztyna (nr 307). Testament sporządził w roku 1513. Zmarł 21 października tego samego roku. Pozostawił synów Mikołaja i Andrzeja, którzy w roku 1520 studiowali na Uniwersytecie Krakowskim.

Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strona 165 z wpisem z 1501 roku stwierdzającym, że w sobotę, w dzień
św. św. Filipa i Jakuba, Małgorzata Czipsczynna złożyła swoje zeznanie testamentowe w obecności rajców Mikołaja Ramułta,
wówczas burmistrza, Jana z Reguł (nr 291) i Tomasza Keysera (306) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 165)
Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strona 165 z wpisem z 1501 roku stwierdzającym, że w sobotę, w dzień św. św. Filipa i Jakuba, Małgorzata Czipsczynna złożyła swoje zeznanie testamentowe w obecności rajców Mikołaja Ramułta, wówczas burmistrza, Jana z Reguł (nr 291) i Tomasza Keysera (306) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 165)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności