A+ A A-

Miejscowości włączone do Krakowa po roku 1915...

Tom:
strona:

Miejscowości włączone do Krakowa po roku 1915 według przynależności do powiatów oraz gmin zbiorczych w okresie od okupacji niemieckiej do początków Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (w latach 1941–1951)

                     

 

 

 

Na planie obrazującym dzisiejsze granice Krakowa miejscowości przyłączone do Krakowa po 1915 roku, oznaczone kolorem określającym
ich przynależność do powiatu krakowskiego wraz z wyodrębnieniem w gminy zbiorcze od reformy podziału terytorialnego z okresu okupacji
niemieckiej do początków Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – w latach 1941–1954
Na planie obrazującym dzisiejsze granice Krakowa miejscowości przyłączone do Krakowa po 1915 roku, oznaczone kolorem określającym ich przynależność do powiatu krakowskiego wraz z wyodrębnieniem w gminy zbiorcze od reformy podziału terytorialnego z okresu okupacji niemieckiej do początków Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – w latach 1941–1954
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności