A+ A A-
Tom:
strona:

Michał Wołowski (Wotowski)

wójt Cyrkułu I Krakowskiego 7 kwietnia 1792 - 12 września 1792
wójt Cyrkułu I Krakowskiego 24 kwietnia 1794 - 15 czerwca 1794

Wójt okresu pierwszego i drugiego – Sejmu Czteroletniego i powstania kościuszkowskiego

* w okresie targowicy rotmistrz Kwartału Grodzkiego

 

 

Wystawione przez wójta Cyrkułu I w 1794 r., w czasie powstania kościuszkowskiego, zaświadczenie dla
dwóch obywateli pragnących udać się do obozu głównego wojsk powstańczych
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 2967, s. 203)
Wystawione przez wójta Cyrkułu I w 1794 r., w czasie powstania kościuszkowskiego, zaświadczenie dla dwóch obywateli pragnących udać się do obozu głównego wojsk powstańczych (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 2967, s. 203)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności