Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Miasto Kraków (dzielnica 1802-1811)

Miasto Kraków – dzielnica śródmiejska obejmująca tzw. „miasto w obrębie murów” wraz ze wzgórzem wawelskim
i Zamkiem według stanu z roku 1802 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1792 r. Użyte przy powyższym
planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Miasto Kraków – dzielnica śródmiejska obejmująca tzw. „miasto w obrębie murów” wraz ze wzgórzem wawelskim i Zamkiem według stanu z roku 1802 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1792 r. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.

W dzielnicy centralnej Miasto Kraków nie ustanowiono odrębnej zwierzchności wydziałowej – nie stanowiła ona osobnego wydziału, pozostawała w bezpośredniej gestii Magistratu. Było to rozwiązanie przeciwne w stosunku do okresu poprzedniego (lata 1794–1802), kiedy to tzw. „miasto w obrębie murów” z Zamkiem stanowiło Wydział I z burmistrzem na czele. Po ówczesnym burmistrzu władającym „starym Krakowem” pozostało „wspomnienie” w postaci wypłacanej mu emerytury:

Z magistrackich finansowych ksiąg kontowych z lat 1801–1806 wypłaty należności dla
spensjonowanego Wojciecha Baÿera, byłego burmistrza Wydziału I Miasto Kraków, tutaj
nazwanego viertelburgemeister – reminiscencja okresu poprzedniego
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Mag I-743, s. 325)
Z magistrackich finansowych ksiąg kontowych z lat 1801–1806 wypłaty należności dla spensjonowanego Wojciecha Baÿera, byłego burmistrza Wydziału I Miasto Kraków, tutaj nazwanego viertelburgemeister – reminiscencja okresu poprzedniego (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Mag I-743, s. 325)

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska