A+ A A-
Tom:
strona:

Marcin Urbankowicz

Rajca 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605
Burmistrz 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1582, 1583, 1584, 1585, 1587, 1590, 1591, 1592, 1596, 1597, 1598, 1602, 1603

Martinus Vrbankowic

Kupiec, urodzony w Kleparzu, syn Urbana, rzeźnika, rajcy kleparskiego, brat Tomasza, także rajcy kleparskiego. Przyjął krakowskie prawo miejskie w roku 1568. Prawdopodobnie studiował na Uniwersytecie Krakowskim. Nie zasiadał w ławie sądowej. Powołany do krakowskiej rady miejskiej w roku 1573, brał udział w jej pracach przez 33 lata. W tym czasie aż 19 razy wchodził do rady urzędującej i sprawował w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Od 1575 roku odpowiadał za stan jednej z wież między bramami Floriańską i Mikołajską, bronionej przez cech krupników i przekupniów. Dobrze zapisał się podczas oblężenia Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana w roku 1587. Od 1582 do 1593 roku był lonerem. Posłował do Warszawy na sejm elekcyjny w 1587 roku, gdzie opowiedział się za elekcją Zygmunta III, był także posłem na sejmiki prowincjonalne w latach 1586, 1590, 1595. Odprawiał w imieniu miasta poselstwa specjalne do królów. Podczas napaści na zbór i cmentarz ewangelicki jako burmistrz w maju 1591 roku wysłał z interwencją hajduków, a o wydarzeniu poinformował króla. W latach 1574–1580 był prowizorem szpitala św. Ducha (oskarżono go o nadużycia), w 1596 roku – przytułku św. św. Sebastiana i Rocha, od roku 1596 – edylem kościoła Mariackiego. Handlował solą. Od miasta dzierżawił wsie Dąbie i Grzegórzki. Dla córek załatwił dzierżawę miejskiego ogrodu przy bramie Nowej, a dla drugiej żony dzierżawę miejskiego kramu na targu węglowym. Miał kamienice przy ulicach św. Jana (obecnie nr 24) i Mikołajskiej (obecnie nr 6). Dwukrotnie żonaty: z Jadwigą Straszkówną i Urszulą, córką rajcy Jana Kluczowskiego (nr 361). Zmarł w Krakowie przed nominowaniem nowej rady na rok 1606. Pozostawił dwóch synów i pięć córek.

 

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1575–1580 strona 69 z nagłówkiem otwierającym wpis spraw
za kadencji burmistrzowskiej Marcina Urbankowicza w 1575 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 447, s. 69)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1575–1580 strona 69 z nagłówkiem otwierającym wpis spraw za kadencji burmistrzowskiej Marcina Urbankowicza w 1575 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 447, s. 69)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności