Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Marcin Paczoska

Rajca 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660
Burmistrz 1642, 1646, 1652, 1658, 1659

Martinus Paczoszka (Pacosska)

Kupiec sukienny, syn Kaspra. Jego dziadkiem był Bartłomiej, kuśnierz i rajca (nr 392). Marcin studiował na Uniwersytecie Krakowskim (w 1600 roku). Był ławnikiem Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w latach trzydziestych XVII wieku. W roku 1642 wszedł do rady miejskiej na miejsce po Stanisławie Chodowiczu (nr 460), co nie przyszło mu łatwo z powodu opozycyjnej przeszłości jednego z przodków. Zasiadał w radzie prawie 19 lat. W tym czasie pięciokrotnie wchodził w skład rady urzędującej, której członkowie pełnili w ustalonej kolejności funkcję burmistrza. W 1648 roku był lonerem wraz z Andrzejem Cieniowicem (nr 508). Posiadał jednopiętrową kamienicę przy ul. Sławkowskiej (nr 18). Był jednym z najbogatszych kupców. Prowadził ożywioną wymianę handlową ze Śląskiem, głównie z Wrocławiem – tam sprzedawał znaczną część swoich towarów. Sukno sprowadzał także z Leszna i Wschowy. Prowadził rozległe interesy handlowe na Węgrzech. W 1650 roku wyeksportował tam pięć transportów sukna (17 bel). Sprowadzał stamtąd produkty bartnictwa i pszczelnictwa. Należał do hojnych donatorów. Sfinansował między innymi budowę ołtarza na północnej ścianie kościoła św. Marka. Od 1655 roku był edylem kościoła Mariackiego i zasłużył się jego obroną przed łupiestwem Szwedów. W 1658 roku wraz z żoną ufundował kielich do kościoła Mariackiego. Z jego środków (2500 złotych polskich) odbudowano kaplicę Matki Bożej Piaskowej po szwedzkiej katastrofie. Ożenił się z Elżbietą z Krauzów – nie mieli dzieci. Zmarł 8 grudnia 1660 roku.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1653–1660 fragment strony 646 z wpisem dotyczącym wyboru
przez burmistrza i rajców Marcina Paczoski na edyla kościoła Mariackiego – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 464, s. 646)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1653–1660 fragment strony 646 z wpisem dotyczącym wyboru przez burmistrza i rajców Marcina Paczoski na edyla kościoła Mariackiego – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 464, s. 646)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska