Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Marcin Okurowski Mixta

rajca 1591
burmistrz 1591

Martinus Okurowsky Mixta

Tytułowany jako nobilis, żonaty z Katarzyną. Ślad pełnienia urzędu rajcowskiego zachował się w księdze przyjęć do krakowskiego prawa miejskiego, gdzie pod rokiem 1591 odnotowano, że Kasper, syn rajcy kleparskiego Marcina, urodzony w Kleparzu, nabywa obywatelstwo miasta Krakowa za rekomendacją rajców i burmistrzów Krakowa Stanisława Picusa Zawadzkiego i Marcina Urbankowicza; ten ostatni przybył do Krakowa także z Kleparza, gdzie w radzie miejskiej zasiadał jego ojciec Urban rzeźnik (nr 66) i brat Tomasz Urbankowicz (nr 87).

Z księgi przyjęć do krakowskiego prawa miejskiego z lat 1555–1611: strony z odnotowanym w roku 1591
nadaniem obywatelstwa miasta Krakowa Kasprowi Okurowskiemu Mixcie, synowi rajcy kazimierskiego
Marcina Okurowskiego Mixty – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 1423, s. 408–409)
Z księgi przyjęć do krakowskiego prawa miejskiego z lat 1555–1611: strony z odnotowanym w roku 1591 nadaniem obywatelstwa miasta Krakowa Kasprowi Okurowskiemu Mixcie, synowi rajcy kazimierskiego Marcina Okurowskiego Mixty – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 1423, s. 408–409)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska