Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Leonard Fogelweder

Rajca 1506 - 1533
Burmistrz 1513, 1515, 1517, 1518, 1522, 1523, 1524, 1527, 1530, 1531, 1532, 1533

Lenhardt Fogelweder

Kupiec, najwybitniejszy przedstawiciel drugiego pokolenia rodziny przybyłej do Krakowa z Sankt Gallen w Szwajcarii. Syn kupca Sebastiana, brat rajcy Andrzeja (nr 350), Sebastiana, lekarza i dyplomaty, oraz Elżbiety. Karierę we władzach miasta rozpoczął w 1502 roku, uzyskując powołanie na urząd ławnika sądowego, który pełnił do roku 1505. Od roku 1506 przez prawie 30 lat, do 1533 roku, zasiadał w radzie miejskiej. Do rady urzędującej, której członkowie w przyjętej kolejności pełnili funkcję burmistrza, był powoływany 12 razy. Od roku 1515 działał w Komisji Skarbowej 6 Mężów, w roku 1533 pełnił funkcję lonera. Prowadził rozległy handel, był dostawcą dworu Władysława Jagiellończyka, inwestorem górniczym w kopalniach Fuggerów na Węgrzech, wspólnikiem Turzonów i Fuggerów. W spółce z rajcą Michałem Meydlem (nr 321) handlował z Węgrami, był związany interesami z Lewoczą i Koszycami, a na zachodzie z Norymbergą i Wrocławiem. Był właścicielem wsi Prokocim i Piaski pod Krakowem, dwóch domów i kramu sukiennego w mieście, a także cegielni na Zwierzyńcu. Ożenił się z Barbarą, córką rajcy Adama Szwarca (nr 295), a po jej śmierci z Magdaleną z Zebarthów, która wniosła udziały w węgierskich kopalniach rud. Zmarł w 1533 roku, pozostawiając synów Tomasza i Stanisława oraz córkę Annę.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1512–1526 strona 311 z wpisem dotyczącym wyboru rady urzędującej
na 1517 rok, z Leonardem Fogelwederem w składzie – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 432, s. 311)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1512–1526 strona 311 z wpisem dotyczącym wyboru rady urzędującej na 1517 rok, z Leonardem Fogelwederem w składzie – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 432, s. 311)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska