Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Kurdwanów

Zobacz również

                                                

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Kurdwanów w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego,
historycznego centrum Kurdwanowa w rejonie dzisiejszej ulicy Cechowej
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Kurdwanów w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Kurdwanowa w rejonie dzisiejszej ulicy Cechowej
Fragment centrum Kurdwanowa na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Kurdwanów w 1847 roku oraz
wykonany w 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Kurdwanów oraz lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 302 II; sygn. K. Krak. op. 76, s. 1)
Fragment centrum Kurdwanowa na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Kurdwanów w 1847 roku oraz wykonany w 1847 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Kurdwanów oraz lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 302 II; sygn. K. Krak. op. 76, s. 1)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska